MŁODZIEŻOWI RADNI WKRÓTCE RÓWNIEŻ W MARKACH?

IMAG0124Ustawa o samorządzie gminnym daje możliwość powołania młodzieżowej rady miasta jako organu doradczego dla „dorosłej” rady. Z takiego rozwiązania korzysta coraz więcej polskich samorządów. W obecnej kadencji w powiecie wołomińskim powołane zostały młodzieżowe rady w Wołominie i Radzyminie. Niedawno postawiono na młodzież również w niedalekim Legionowie. Czy idea samorządności wśród młodych zostanie rozpropagowana w Markach? O tym przekonamy się już niebawem.

W 2011 roku Komisja Oświaty, Kultury i Sportu za moją namową debatowała nad powołaniem w Markach młodzieżowej rady. Wówczas mieszane odczucia odnośnie tej inicjatywy zgłaszali radni Wspólnoty Samorządowej. Główne argumenty jakie padały podczas posiedzenia komisji to przede wszystkim umożliwienie młodemu pokoleniu wzięcia odpowiedzialności za swoje otoczenie, zwrócenie uwagi na funkcjonowanie samorządu, czy też zachęcenie do udziału w wyborach nie tylko tych samorządowych. Z najnowszego badania Eurometru wynika, że co piąty Polak w wieku do 30 lat nigdy nie brał udziału w jakichkolwiek wyborach, natomiast aż 60% młodych Polaków zadeklarowało, że obca jest im jakakolwiek działalność społeczna. Cel jaki nam przyświecał to rozbudzenie energii młodych markowian. Jednak daliśmy sobie czas, aby przyjrzeć się funkcjonowaniu okolicznych młodzieżowych rad i decyzję o powołaniu takiej instytucji w Markach odłożyliśmy na później.

W międzyczasie w obecnej kadencji samorządu odbyły się trzy młodzieżowe sesje rady miasta z okazji Dnia Dziecka, aby sprawdzić potencjał naszej młodzieży. Część z postulatów zgłaszanych przez młodych rajców udało się już nam zrealizować, m.in. skate-park w Strudze, czy też zagospodarowanie terenu SP1. Obrady młodzieżowej rady, spotykającej się raz do roku, pokazują, że warto oddać głos młodemu pokoleniu i wesprzeć jego pomysły na Marki. Myślę, że nadszedł ten moment, aby na poważnie powrócić do idei powołania stałej młodzieżowej rady miasta w oparciu o zasady funkcjonowania „dorosłej” rady. W sierpniu złożony zostanie projekt uchwały powołujący Młodzieżową Radę Miasta Marki razem z jej statutem oraz ordynacją wyborczą. Od decyzji Rady Miasta zależeć będzie, czy głos mareckiej młodzieży będzie bardziej słyszalny.

Wszystkie osoby oraz organizacje społeczne zachęcam do włączenia się w projekt powołania młodzieżowej rady miasta. Jeśli macie jakieś sugestie, pytania, czy chcecie podzielić się dobrymi praktykami z innych miast, zapraszam do kontaktu mailowego: pniewski.pawel@gmail.com lub na Facebooku.