Zdobądź stypendium miasta Marki

program stypendialny

Można już składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Marki na nowy rok szkolny. Program stypendialny adresowany jest do uczniów szkół średnich oraz studentów.

Podczas sierpniowej sesji radni wprowadzili kilka zmian w regulaminie przyznawania stypendiów. W tym roku zwiększyliśmy ich liczbę rozdzielając osiągnięcia sportowe i artystyczne na dwie odrębne kategorie.

Na zgłoszenia czekamy do 7 października. Szczegóły w linku.

TAK, zmieniamy Marki!

baner pniewski orych

Moje priorytety dla Marek:

 • · uruchomienie miejskiego żłobka i rozbudowa placówek przedszkolnych,
 • · zaprojektowanie nowej szkoły podstawowej dla Marek południowych,
 • · informatyzacja szkół, promocja wymian uczniowskich i klas dwujęzycznych,
 • · przyspieszona linia autobusowa do warszawskiego metra,
 • · modernizacja miejskich przystanków autobusowych,
 • · rozwój wewnętrznej darmowej komunikacji autobusowej,
 • · modernizacja kluczowych ulic w naszym rejonie: Bandurskiego, Lisa Kuli, Okólnej, Mickiewicza, Kościuszki oraz polepszenie standardu dróg gruntowych,
 • · budowa bezpiecznej drogi rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego,
 • · utworzenie Mareckiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej – dofinansowanie szczepień dla noworodków oraz badań specjalistycznych dla seniorów,
 • · budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1,
 • · powołanie Młodzieżowej Rady Miasta,
 • · budowa centralnego miejsca rekreacji dla mieszkańców przy Sportowej,
 • · dalsza modernizacja kamienic osiedla Briggsów

Praca na rzecz lokalnej społeczności jest dla mnie zaszczytem, a wykonywane zadania i realizacja wielu inicjatyw sprawia mi ogromną satysfakcję. Nie obiecuję Państwu rzeczy nierealnych. Mój program jest racjonalny i możliwy do realizacji w ciągu najbliższych pięciu lat. Przez ostatnie lata udowodniłem, że jestem skuteczny w działaniu i profesjonalnie podchodzę do powierzonych mi zadań. Tę skuteczność chciałbym wykorzystać  w pracy radnego w nadchodzącej kadencji. Jeśli, dzięki Państwa głosom, uzyskam mandat radnego będę często organizował swoje dyżury w szkołach, by być jak najbliżej mieszkańców, a mój telefon i adres mailowy będą jak dotychczas dostępne dla każdego.

Zapraszam na moją stronę internetową http://www.pawelpniewski.com.pl, na której od ośmiu lat dokumentuję swoja działalność społeczną i samorządową.

Paweł Pniewski
tel. 509 815 123, e-mail: pniewski.pawel@gmail.com

Marecki dzwon bije w Wilnie!

dzwonnicaO tym, że 2 mareckie dzwony odlane w ludwisarni w Pustelniku witają pielgrzymów na Jasnej Górze wiemy od dawna. Jednak wyjątkowego odkrycia dokonali nauczyciele z zaprzyjaźnionego z Markami polskiego Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Podczas zwiedzania dzwonnicy znajdującej się przy Katedrze Wileńskiej spostrzegli, że na jednym dzwonie widnieje napis „ODLAŁ S. CZERNIEWICZ W PUSTELNIKU 1911R”!

Faktycznie w Pustelniku przy ulicy Lipowej funkcjonowała odlewnia dzwonów panów A. Zwolińskiego i S. Czerniewicza. Dlatego nie podlega wątpliwości, że dzwon o nazwie „Św. Wincenty” (S. Vincenti) został odlany w naszym mareckim Pustelniku, nieopodal sanatorium Czerwony Dwór, w którym w tym samym roku zmarł wybitny litewski kompozytor, malarz i grafik Mikołaj Konstanty Ciurlionis.

reklama czerniewicz

Prawdopodobnie św. Wincenty to nie jedyny dzwon odlany w Pustelniku, który znajduje się na Wileńszczyźnie. Dotarłem do reklamy ludwisarni S. Czerniewicza zamieszczonej w jednym z numerów „Dwutygodnika Dyecezalnego” z 1913 roku wydawanego w Wilnie. Wynika z niej, że w Wilnie na ulicy Zarzecze funkcjonował punkt przyjęć fabryki dzwonów Czerniewicza, w którym można było obejrzeć pokazowy dzwon.  Czytaj więcej

DOBRE WIEŚCI DLA MIESZKAŃCÓW ULICY BANDURSKIEGO

pasy bandurskiegoDobre wieści dla mieszkańców ulicy bpa Bandurskiego przyszły z mareckiego ratusza. Do Świąt Wielkanocnych pojawią się nie tylko pasy na dwóch nowych przejściach dla pieszych, ale także uzupełniony zostanie asfalt na odcinku od Biedronki do skrzyżowania z Okólną po stronie parzystej.

Kolejna dobra wiadomość do niwelacja krawężnika w miejscach przejść dla pieszych, co ułatwi poruszanie się rodzicom z wózkami dziecięcymi oraz osobom starszym. Jednak na to udogodnienie będziemy musieli chwilę poczekać. Prace zostaną wykonane najpóźniej do końca czerwca. W swoim wniosku prosiłem o wykonanie tego udogodnienia również na przejściu na pieszych na wysokości numeru 54, przy osiedlu szeregowców. Mam nadzieję, że miejscy urzędnicy nie zapomną i o tym przejściu.

GALA SUPER SAMORZĄD 2013

1966674_10152013040830488_1889541655_n28 lutego w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego wręczono nagrody Super Samorząd 2013 przyznane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego. Honorowy patronat nad nagrodą objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

W tym roku Marki, niestety, nie zostały nominowane do nagrody, ponieważ przygotowanie budżetu obywatelskiego odbyło się bez partycypacji mieszkańców. Natomiast Grupa Marki 2020 jako inicjator tego pomysłu, uczestniczący w akcji Masz Głos, Masz wybór, organizowanej przez Fundację Batorego, otrzymała zaproszenie na galę finałową.

Po ceremonii wręczenia nagród oraz zwiedzaniu Pałacu Prezydenckiego, przedstawiciele stowarzyszenia (moja skromna osoba oraz prezes Jacek Orych) uczestniczyli w debacie na temat ewaluacji wdrażania budżetów obywatelskich w różnych gminach. Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami społecznymi z całej Polski, a inspiracje do dalszej działalności sypały się jak z rękawa.

Więcej o nagrodzonych

Fotorelacja na portalu Facebook

ODWOŁANIA OD PRZETARGU NA OBWODNICĘ ODDALONE

obw mapaKrajowa Izba Odwoławcza podjęła decyzję w sprawie odwołań, które złożyły spółki z grupy Budimex/Ferrovial. Chodziło o zapisy przetargu (specyfikację istotnych warunków zamówienia) na budowę naszej obwodnicy. Firmy zarzucały drogowcom naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych i wnosiły o modyfikację zapisów specyfikacji. Twierdziły, że przy takich zapisach specyfikacji przetargowej nie są w stanie racjonalnie i poprawnie przygotować ofert oraz ich wycenić.

Jak ustaliła Grupa Marki 2020, w piątek izba oddaliła odwołania spółek z grupy Ferrovial/Budimex. Otwarcie ofert firm zainteresowanych budową obwodnicy Marek ma nastąpić w marcu w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

O BUDŻECIE OBYWATELSKIM W RADIU DLA CIEBIE

20 stycznia w Warszawie po raz pierwszy wystartował budżet obywatelski. Z tej okazji w Polskim Radiu RDC przeprowadzono dwugodzinną audycję poświęconą budżetom partycypacyjnym w Warszawie, Markach i Radomiu. Miałem przyjemność po raz kolejny gościć w radiu i opowiedzieć jak proces wdrażania budżetu obywatelskiego wyglądał w Markach oraz przedstawić zwycięskie projekty.

Całej audycji posłuchać można na stronie internetowej radia.

TAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY NOWE PLACE ZABAW

18 lipca ogłoszono przetarg na budowę trzech nowych placów zabaw przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 oraz przy Zespole Szkół Nr 2. Najmłodszych markowian na pewno ciekawi, jak będą wyglądać nowy place i kiedy będzie można z nich korzystać. Zagłębiając się w dokumentację przetargową udało mi się znaleźć projekty oraz zabawki, które znajdą się na każdym z placów.

Termin składania ofert przez wykonawców mija w czwartek. Następnie miejscy urzędnicy w ciągu miesiąca dokonają analizy ofert i wybiorą najtańsze, które spełniają wszystkie wymogi przetargu. Wykonawcy będą mieć 30 dni od momentu podpisania umowy na urządzenie placów zabaw. Nowe miejsca zabaw dla najmłodszych gotowe będą do końca września.

Miasto na budowę trzech placów zabaw przeznaczyło 700 tys. złotych, z czego połowa środków pochodzić będzie z rządowego programu „Radosna Szkoła”.

plac zabaw 2

plac zabaw 3

plac zabaw 4

MŁODZIEŻOWI RADNI WKRÓTCE RÓWNIEŻ W MARKACH?

IMAG0124Ustawa o samorządzie gminnym daje możliwość powołania młodzieżowej rady miasta jako organu doradczego dla „dorosłej” rady. Z takiego rozwiązania korzysta coraz więcej polskich samorządów. W obecnej kadencji w powiecie wołomińskim powołane zostały młodzieżowe rady w Wołominie i Radzyminie. Niedawno postawiono na młodzież również w niedalekim Legionowie. Czy idea samorządności wśród młodych zostanie rozpropagowana w Markach? O tym przekonamy się już niebawem.

W 2011 roku Komisja Oświaty, Kultury i Sportu za moją namową debatowała nad powołaniem w Markach młodzieżowej rady. Wówczas mieszane odczucia odnośnie tej inicjatywy zgłaszali radni Wspólnoty Samorządowej. Główne argumenty jakie padały podczas posiedzenia komisji to przede wszystkim umożliwienie młodemu pokoleniu wzięcia odpowiedzialności za swoje otoczenie, zwrócenie uwagi na funkcjonowanie samorządu, czy też zachęcenie do udziału w wyborach nie tylko tych samorządowych. Z najnowszego badania Eurometru wynika, że co piąty Polak w wieku do 30 lat nigdy nie brał udziału w jakichkolwiek wyborach, natomiast aż 60% młodych Polaków zadeklarowało, że obca jest im jakakolwiek działalność społeczna. Cel jaki nam przyświecał to rozbudzenie energii młodych markowian. Jednak daliśmy sobie czas, aby przyjrzeć się funkcjonowaniu okolicznych młodzieżowych rad i decyzję o powołaniu takiej instytucji w Markach odłożyliśmy na później.

W międzyczasie w obecnej kadencji samorządu odbyły się trzy młodzieżowe sesje rady miasta z okazji Dnia Dziecka, aby sprawdzić potencjał naszej młodzieży. Część z postulatów zgłaszanych przez młodych rajców udało się już nam zrealizować, m.in. skate-park w Strudze, czy też zagospodarowanie terenu SP1. Obrady młodzieżowej rady, spotykającej się raz do roku, pokazują, że warto oddać głos młodemu pokoleniu i wesprzeć jego pomysły na Marki. Myślę, że nadszedł ten moment, aby na poważnie powrócić do idei powołania stałej młodzieżowej rady miasta w oparciu o zasady funkcjonowania „dorosłej” rady. W sierpniu złożony zostanie projekt uchwały powołujący Młodzieżową Radę Miasta Marki razem z jej statutem oraz ordynacją wyborczą. Od decyzji Rady Miasta zależeć będzie, czy głos mareckiej młodzieży będzie bardziej słyszalny.

Wszystkie osoby oraz organizacje społeczne zachęcam do włączenia się w projekt powołania młodzieżowej rady miasta. Jeśli macie jakieś sugestie, pytania, czy chcecie podzielić się dobrymi praktykami z innych miast, zapraszam do kontaktu mailowego: pniewski.pawel@gmail.com lub na Facebooku.

WAKACJE Z MARKAMI

Od wakacji dzieli nas już tylko kilkadziesiąt godzin. Dzieciaki odliczają już dni do upragnionych wyjazdów. Jednak, czy Ci, którzy zostają w Markach są skazani na nudę?

Marecki Ośrodek Kultury reaktywował w tym roku półkolonie Lato w mieście. Sam, jako mały brzdąc, z wielką chęcią spędzałem wakacyjne w dni w murach MOKu, dlatego cieszę się, że ta inicjatywa powróciła. W programie zajęcia plastyczne, zawody sportowe, wycieczki. Szczegóły na stronie internetowej Mareckiego Ośrodka Kultury.

Z kolei Szkoła Podstawowa Nr 1 (przy ul. Okólnej) zaprasza na markowe wakacje z Jedynką. Program równie bogaty, jak w przypadku półkolonii. Jedynka jest na tyle gościnna, że do udziału w zajęciach zaprasza nie tylko swoich wychowanków, ale wszystkie mareckie dzieci. Szczegółowe informacje.

Do tego trzeba być czujnym i śledzić informacje organizacji społecznych ukazujące się w internecie. Już od 1 lipca fundacja Otwarte serce zaprasza do Kina Młodego Widza. Na pewno inicjatyw tego typu będzie wiele przez całe wakacje, bo w Markach naprawdę wiele się dzieje.

Dla tych, którzy wolą zabawę na własną rękę pozostaje infrastruktura sportowa: dwa orliki, boiska przy SP 2 i SP 3 oraz dwa skate-parki. Na najmłodszych czekają place zabaw, których w Markach mamy coraz więcej. W tym roku przybędą trzy kolejne, wybudowane z pomocą środków zewnętrznych z rządowego programu Radosna Szkoła, jednak oddanie do użytku tych placów nastąpi dopiero po wakacjach.