Trzeci rok w Radzie Miasta

Niebawem upłynie trzeci rok odkąd rada miasta rozpoczęła swoje pracy w bieżącej kadencji samorządu terytorialnego. Jak co roku czuję się zobowiązany do przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności jako radny.

W trzecim roku swojego funkcjonowania rada miasta zbierała się na 12. sesjach podejmując 139 uchwał. Po zawirowaniach związanych z wprowadzeniem stanu epidemii, wreszcie w czerwcu udało nam się powrócić na salę obrad, by pracować w standardowym trybie twarzą w twarz. W urzędzie miasta w godny sposób uhonorowaliśmy osoby, które decyzją radnych otrzymały dotychczas tytuły honorowego obywatela oraz zasłużonego dla miasta Marki tworząc galerię zdjęć z Ich wizerunkami.

 Swoje dyżury odbywałem głównie w formie telefonicznej. Mój telefon podany był na stronie internetowej urzędu, aby każdy mieszkaniec miał ze mną kontakt i mógł porozmawiać na wybrany temat lub umówić się na spotkanie w ratuszu. Prowadzę również swój blog, pozostając wciąż jedynym mareckim radnym korzystającym z tej formy komunikacji.

Wśród najistotniejszych spraw, w których interweniowałem w trzecim roku kadencji były m.in.: budowa placu zabaw na terenie Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 1, zaprojektowanie i budowa brakujące fragmentu chodnika w ul. Bandurskiego, upamiętnienie mieszkańców gminy Marki zamordowanych w Niemieckim Obozie Zagłady w Treblince w czasie II wojny światowej, zwiększenie ochrony akustycznej terenów znajdujących się wzdłuż obwodnicy Marek, czy też rewitalizacja otoczenia Pomnika Żołnierzy AK w Strudze.

Niezwykle cieszą inwestycje zrealizowane oraz te przygotowywane do realizacji w moim okręgu wyborczym. Pod koniec ubiegłego roku asfalt zyskała ulica Skowronia. Lada dzień wykonane zostaną prace budowlane na ulicy Jasińskiego. Obie te inwestycje zostały dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ulica Orla wzbogaciła się o nowe oświetlenie. Z kolei w ulicy Budowlanej Wodociąg Marecki przy wsparciu funduszy unijnych buduje kanalizację sanitarną. W tematach drogowych warto również wspomnieć o aktualnie przygotowywanych projektach budowy Wilczej i Jagiełły oraz o projekcie przebudowy ulic: Jana Pawła II, Dobrej, kard. Wyszyńskiego i ks. Popiełuszki, jak również o chodniku na ul. Bandurskiego od Biedronki do al. Piłsudskiego. Ponadto wczoraj burmistrz Jacek Orych ogłosił długo wyczekiwany przetarg w formule PPP na budowę kluczowych dla miasta arterii. Wśród ulic, które czekają na wykonawcę znalazły się również ulice z mojego okręgu wyborczego: Lisa-Kuli i Mickiewicza.

Jako mieszkańcy odnieśliśmy duży sukces podczas głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Projekt modernizacji przejść dla pieszych na ulicy Legionowej (będącej drogą wojewódzką), który przygotowałem wspólnie z radnymi: Urszulą Paszkiewicz, Andrzejem Nadolskim i Przemysławem Lisem okazał się zwycięski, a obecnie trwa projektowanie 4 doświetlonych bezpiecznych przejść dla pieszych. W temacie przejść dla pieszych wspomnę jeszcze o nowej zebrze, która na mój wniosek powstała na ulicy Wspólnej przy stadionie Marcovii oraz o doświetleniu (również na mój wniosek) przejścia dla pieszych na drodze powiatowej przy CAF3 na ulicy Fabrycznej.  

Jednak inwestycje nie ograniczają się jedynie do kwestii drogowych. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II zyskali tego lata nową nawierzchnię na dwóch boiskach szkolnych. Wyremontowano kolejną zabytkową kamienicę osiedla Briggsów, a niedawno dotarła do nas świetna informacja o pozyskaniu środków rządowych w ramach Polskiego Ładu na rewitalizację pozostałych kamienic, co było jednym z elementów mojego programu wyborczego sprzed trzech lat.

Dużo swojej atencji poświęcałem również sprawom kultury, a to za sprawą realizacji kilku bardzo ciekawych przedsięwzięć, do których zostałem zaproszony przez Marecki Ośrodek Kultury. Gotowanie na ekranie w ramach programu Dzień Dobry MOK przyniosło mi naprawdę wiele frajdy. Nie mogę też nie wspomnieć o przedstawieniu Balladyna w reżyserii Jerzego Łazewskiego, w którym mam przyjemność występować wspólnie z cudownymi osobowościami, które znalazły się w obsadzie. Miłym akcentem była także realizacja po raz kolejny Akademii Dyzia Marzyciela. W sferze kultury bardzo ważnym wydarzeniem dla mnie była także premiera filmu dokumentalnego „Pamiętajcie!” o tematyce wojennej z udziałem honorowych obywateli miasta Marki: majora Jerzego Zybera oraz kapitana Michała Babiucha.

Na koniec tego podsumowania składam gorące podziękowania wszystkim osobom, dzięki którym już kolejny rok udaje mi się zmieniać Marki (wierzę, że na lepsze). Poniżej załączam linki do podsumowania z dwóch poprzednich lat bieżącej kadencji:

Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Miasta

Trzy lata temu obejmując z woli radnych zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Marki mówiłem, że praca w samorządzie to gra zespołowa. Dziś nadszedł czas, by zmienić pozycję na boisku pozostając w mareckiej drużynie. Po 3 latach wypełniania roli przewodniczącego rady miasta, ze względu na czekające mnie nowe wyzwania życiowe, podjąłem decyzję o rezygnacji z tej funkcji, a radni na dzisiejszej sesji przyjęli moją rezygnację. Starałem się wypełniać swoją rolę ponad podziałami, choć zapewne nie zawsze mi to wychodziło tak, jak trzeba. Myślę, że był to okres intensywnej pracy, chociaż w większości przypadł na przedziwny czas epidemii, który potężnie zdezorganizował wiele sfer naszego życia. Mimo to, udało nam się przystosować do nowej rzeczywistości organizując sesje on-line nie przerywając swojej pracy. Łącznie w ciągu minionych trzech lat rada miasta obradowała na 39 sesjach podejmując niemal pół tysiąca uchwał.

W tym niełatwym czasie, jako mareckiemu samorządowi, udało nam się zrealizować wiele kluczowych dla miasta inwestycji, które polepszyły komfort życia mieszkańców i pozyskać gros środków zewnętrznych na wiele działań. Było to m.in. budowa Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu „Celków”, budowa dwóch placówek przedszkolnych, dalsza rewitalizacja zabytkowych kamienic, budowa wielu jakże potrzebnych dróg (tak, tu jest jeszcze wiele do zrobienia), czy oddanie do użytku drugiej stacji uzdatniania wody w Strudze.  Na szczegółowe podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, ponieważ tradycyjnie wypełniając mandat radnego przygotowuję coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które niebawem zamieszczę.

Rada miasta podjęła dziś też decyzję o powierzeniu funkcji przewodniczącej rady Agnieszce Lużyńskiej. Agnieszka to doświadczony samorządowiec. Zawsze oddana sprawom Marek i od niepamiętnych czasów uczestnicząca w życiu społecznym będąc blisko ludzi. Jestem przekonany, że z pełnym profesjonalizmem i odpowiedzialnością będzie wykonywać powierzone jej dziś zadania.

Wypełnianie funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Marki przez ostatnie 3 lata było dla mnie wielkim zaszczytem i zobowiązaniem. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w realizacji tego zadania, a osoby, które w jakikolwiek sposób poczuły się urażone moim działaniem lub zaniechaniem, gorąco przepraszam.

Zasłużeni dla Miasta Marki

W ubiegłym tygodniu, tuż przed sesją rady miasta do galerii honorowych obywateli miasta Marki, o której pisałem już wcześniej, dołączyły osoby uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Miasta Marki”.

Tytuł ten, ustanowiony z mojej inicjatywy, przyznawany jest od 2012 roku przez radę miasta jako „wyraz wyróżnienia i uznania za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju Miasta Marki, a zwłaszcza za zasługi poczynione dla dobra lokalnej społeczności”. W odróżnieniu od tytułu honorowego obywatela, tytuł ten można przyznawać osobom fizycznym, prawny i organizacjom społecznym, jak również można przyznać go pośmiertnie.

Dotychczas tytułem „Zasłużony dla Miasta Marki” uhonorowano 9 osób. Są to, w kolejności przyznania tytułu: kpt. Zbigniew Motyczyński, płk Henryk Raczkowski, Władysław Cygan, Jerzy Kalisiak, Krystyna Klimecka, doc. dr Maria Przybysz-Piwko, Marianna Teodorowicz oraz Elżbieta i Jarosław Sucheccy.

Sylwetki wszystkich wyróżnionych znajdziecie na stronie internetowej Miasto Marki pod adresem: http://www.marki.pl/311-historia_miasta

Więcej ekranów wzdłuż obwodnicy i odcinkowy pomiar prędkości

Działania Rady Miasta Marki w sprawie zwiększenia zabezpieczenia akustycznego Obwodnica Marek i poprawy bezpieczeństwa przynoszą kolejne efekty. W marcu, jako mareccy radni, wystosowaliśmy apel do Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] w sprawie ochrony mieszkańców przed hałasem emitowanym przez ruch z Alei Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 (czyli obwodnicy Marek). Wskazywaliśmy na liczne przekroczenie norm hałasu potwierdzone specjalistycznymi badaniami. Po zbadaniu sprawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała pozytywną wiadomość. Do projektowanych już rozwiązań, na realizację których GDDKiA podpisała już umowę z wykonawcą wkrótce dodane zostaną kolejne. Efektem naszych działań będzie dostawienie kolejnych 100 metrów ekranów akustycznych w okolicach ulicy Szpitalnej.

W naszym stanowisku zwróciliśmy się także do Generalnego Inspektora Transportu Drogowego o rozważenie montażu systemu do pomiaru odcinkowego pomiaru prędkości pomiędzy węzłami „Marki” i „Zielonka” na trasie S8. Z jednej strony na odcinku tym często dochodzi do kolizji drogowych w związku z niedostosowaniem odpowiedniej prędkości kierowców do warunków jazdy, a z drugiej samochody przekraczające dozwoloną prędkość emitują znacznie większy hałas, co w połączeniu z niewystarczającą ochroną akustyczną tego odcinka powoduje duży dyskomfort życia mieszkańców, których zabudowania sąsiadują z obwodnicą. Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź od dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Inspekcja Transportu Drogowego, z której wynika, że po analizie zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce w tym rejonie, GITD zakwalifikowała fragment obwodnicy Marek do lokalizacji, w których powinny zostać zainstalowane urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. Termin realizacji prac uzależniony jest od otrzymania finansowania z budżetu państwa na realizację tego typu przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo na drogach krajowych.

Wydawać by się mogło, że tak istotna sprawa dla poprawy komfortu życia mieszkańców powinna połączyć wszystkich radnych i zostać przegłosowana jednomyślnie. Niestety tak się jednak nie stało. Najpierw na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa radny Michał Piwko z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, który został wybrany do rady miasta właśnie z okręgu, przez który przebiega obwodnica Marek, poddawał w wątpliwość zasadność podejmowania tego typu stanowiska przez radę miasta, a następnie wspólnie z innym radnym Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Tomaszem Paciorkiem nie zagłosował za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad sesji, a podczas rozpatrywania projektu stanowiska obaj nie wzięli udziału w głosowaniu. Cóż… Jednak zbyt duży ze mnie idealista i wciąż się na tym łapię.

PS. Gorące podziękowanie dla radnego Jarosław Jaździk za podjęcie tej inicjatywy oraz całego Klub Radnych „TAK, zmieniamy Marki” za pomoc w redagowaniu stanowiska rady miasta.

Złomki do odholowania

Dziś w mareckim ratuszu odbyłem ważne spotkanie z burmistrzem Jackiem Orychem i komendantem Komisariatu Policji w Markach podinsp. Andrzejem Oleksiakiem w sprawie wraków porzucanych na mareckich ulicach i parkingach miejskich. Wiele uwagi temu tematowi poświęca radny powiatowy Arkadiusz Werelich, inicjator akcji „zgłoś złomka”.

Zgodnie z prawem, w zależności od tego w jakim stanie jest samochód i w jakim miejscu został porzucony, część pojazdów tego typu jest odholowywana przez starostwo powiatowe, a część może być odholowana wyłącznie na uzasadniony wniosek urzędu miasta. Przepisy stanowią, że zadanie to w imieniu samorządu gminnego wykonuje straż gminna, której w Markach brak.

Dlatego też dziś uzgodniliśmy, że miasto Marki podpisze z marecką Policją specjalne porozumienie normujące zasady współpracy przy odholowywaniu porzuconych pojazdów, co pozwoli nam szybciej i skuteczniej reagować na tego typu sytuacje, które stanowią m.in. zagrożenie w ruchu drogowym.

Konieczne będzie także wyasygnowanie dodatkowych środków na ten cel w mareckim budżecie, ponieważ, jak stanowią przepisy prawa, koszt postoju takiego wraku przez 6 miesięcy na parkingu strzeżonym i następnie jego utylizacji, gdy nie znajdzie się właściciel (a jest to częsta sytuacja), ponosi wówczas miasto, a więc my wszyscy.

Brakujący fragment chodnika na Bandurskiego do realizacji!

Ratusz ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ulicy Bandurskiego.

Chodzi o brakujący fragment od Biedronki do al. marsz. J. Piłsudskiego po stronie numerów parzystych. Jesienią ubiegłego roku razem z radną Magdaleną Szafarz składaliśmy w tej sprawie wniosek do budżetu miasta na 2021 rok. W marcu rozmawiałem na temat planu budowy chodników z burmistrzem Jackiem Orychem oraz jego zastępcą Dariuszem Pietruchą i otrzymałem zapewnienie, że wnioskowany fragment znajdzie się w grupie projektów przewidzianych do opracowania razem z chodnikiem w ul. Prostej oraz fragmentem chodnika w ul. Wspólnej od ul. Srebrnej do Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego.

Efektem tych działań jest ogłoszony w czwartek przetarg, który obejmuje również wykonanie projektu przebudowy ulic: ks. J. Popiełuszki, kard. S. Wyszyńskiego, papieża Jana Pawła II i Dobrej.

Wniosek do budżetu miasta Marki na 2021 rok

Marki z własnym znakiem drogowym

Jak wiecie dużo podróżuję turystycznie po Polsce (i nie tylko). Wiele miejscowości chwali się swoim dziedzictwem kulturowym stawiając przewidziane w przepisach znaki drogowe E-22c informujące o zabytkach znajdujących się na ich terenie. Czasem jadąc w konkretne miejsce, sugerując się tymi znakami, zajeżdżam w inne nieplanowane wcześniej miejsca. Takie znaki stanowią również zachętę do zainteresowania się historią danej miejscowości.

Czemu i Marki nie miałyby się chwalić swoim dziedzictwem kulturowym? Szczególnie, że w ostatnich latach przeznaczamy niemałe środki na rewitalizację naszych zabytków i przestrzeni publicznej. 13 maja złożyłem w tej sprawie wniosek do burmistrza Jacka Orycha. Mam nadzieję, że już wkrótce przy al. Piłsudskiego od strony Warszawy i Radzymina pojawią się stosowne znaki drogowe.

#TAKzmieniamyMarki #miastomarki #MarkiWłączSię

Czytaj dalej

Pamiętamy o honorowych obywatelach miasta Marki

Na jednej ze ścian mareckiego ratusza utworzyliśmy galerię ze zdjęciami honorowych obywateli miasta Marki. Podczas 97 lat istnienia gminy i miasta Marki radni przyznali 9 osobom honorowe obywatelstwo. Jedyną postacią, która otrzymała ten tytuł w XX-leciu międzywojennym był marszałek Józef Piłsudski. Następnie za czasów PRL honorowych tytułów nie przyznawano.

Dopiero po odrodzeniu się samorządu terytorialnego w pełni wolnej Polsce zaczęto wyróżniać tym tytułem kolejne osoby. Łączy je wspólny mianownik. Wszyscy dotychczas uhonorowani posiadają w swoich życiorysach epizody związane z udziałem w walkach II wojny światowej lub działali w podziemiu niepodległościowym.

Po raz ostatni Rada Miasta Marki przyznała tytuły honorowego obywatela miasta Marki podczas uroczystej sesji zwołanej z okazji 50-lecia nadania praw miejskich w 2017 roku. Tym wyjątkowym tytułem uhonorowani zostali wówczas: mjr Jerzy Zybert, kpt. Michał Babiuch oraz por. Leopold Kielak. Zapewne widzieliście ich nie raz podczas uroczystości patriotycznych organizowanych w naszym mieście.

Pod zdjęciem każdego z honorowych obywateli znajduje się kod QR, który po zeskanowaniu przeniesie nas na portal historyczny miasta Marki o nazwie „Pociąg do historii”, gdzie znajdują się ich życiorysy.

Wkrótce na ścianie zawiśnie również galeria osób, które zostały uhonorowane tytułem Zasłużony dla Miasta Marki. Tytuł ten, utworzony z mojej inicjatywy w 2012 roku, otrzymało dotychczas 9 osób. Ostatnią okazją do przyznania tego tytułu były obchody 100-lecia parafii pw. świętego Izydora. Radni uhonorowali wówczas przedsiębiorcę i filantropa Jerzego Kalisiaka związanego z najstarszą marecką parafią.

Gorące podziękowania za wspólną realizację tej inicjatywy kieruję do Sekretarz Miasta Marki oraz urzędników Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu.

Wszystkich zaś zachęcam do odwiedzenia portalu historycznego miasta Marki: www.historia.marki.pl

Sygnalizacja na skrzyżowaniu Głównej z DW631 coraz bliżej

Rada Miasta Marki na ostatniej sesji podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla budowy sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznym skrzyżowaniu DW 631 (ul. ks. Poławskiego) z ulicą Główną.

Po oddaniu wiaduktu nad Obwodnicą Marek, łączącego ulicę Główną z ulicą Dworkową w Kobyłce, skrzyżowanie z Drogą wojewódzką 631 zrobiło się bardzo niebezpieczne. Było to do przewidzenia, dlatego już latem 2020 roku władze naszego miasta rozpoczęły rozmowy na temat zainstalowania na tym skrzyżowaniu tymczasowej sygnalizacji świetlnej (do czasu kompleksowej przebudowy drogi). 10 września 2020 do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW) trafiło pismo burmistrza Jacka Orycha w tej sprawie.

Po negocjacjach, które trwały niestety długo, ustalono, że inwestycja zostanie zrealizowana wspólnie przez MZDW, Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki. 28 kwietnia mareccy radni podjęli stosowną uchwałę w tej sprawie dając zielone światło. Podobną uchwałę w maju podejmą radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego.