Rondo przy zbiegu Kościuszki i Sosnowej będzie miało nazwę

rondo

Historia naszego miasta jest bardzo bogata. Wielu naszych mieszkańców, których biografię poznaliśmy, zapisało się w historii Marek i Polski. Pamięć o nich kultywujemy przez nadawanie honorowych tytułów, różnego rodzaju publikacje, czy też wskazywanie ich jako patronów obiektów w miejskiej przestrzeni. Wiele z tych postaci wciąż czeka na poznanie ich losów, spisanie życiorysów. Przed nami jeszcze wiele pracy, by ocalić od zapomnienia jak najwięcej markowian. Takiego trudu podjął się Związek Żołnierzy Armii Krajowej przygotowując wniosek o uczczenie Zdzisława Sasina ps. „Rudy” – 20-letniego chłopaka, który zginął na froncie II wojny światowej od niemieckich kul.

W minioną środę Rada Miasta Marki zdecydowała, że jego imieniem nazwane zostanie rondo u zbiegu Kościuszki i Sosnowej. Przedstawiam życiorys Zdzisława Sasina ps. „Rudy” z obszernym uzasadnieniem, w odpowiedzi na niektóre przykre komentarze, jakie pojawiły się niedawno w przestrzeni publicznej zarówno w stosunku do tej postaci, jak i wnioskodawców.

Zdzisław Sasin urodził się w 1925 roku w Markach. Tu ukończył szkołę podstawową, tu również był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. W okresie okupacji jako młody człowiek wstąpił do Armii Krajowej II Rejonu „Celków” VII Obwodu „Obroża” i przyjąwszy pseudonim „Rudy” walczył w jej szeregach. Brał udział w akcji „Burza” na terenie Strugi. Jego nazwisko znajduje się wśród ponad 470 żołnierzy AK na marmurowych tablicach umieszczonych przy wejściu do kaplicy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Markach opracowanych przez Koło Nr 2 „Celków” Okręgu Warszawa-Powiat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Po wyzwoleniu Marek był poszukiwany przez NKWD w celu wywiezienia na Syberię. W dniu 10 listopada 1944 roku wstąpił do I Armii Wojska Polskiego, by udać się front i kontynuować walkę o wolną Polskę.

Jako strzelec motocyklista Samodzielnego Baonu Rozpoznawczego brał udział w wyzwoleniu Warszawy. Następnie przy wyzwoleniu Bydgoszczy został ranny i skierowany do szpitala, z którego uciekł i powrócił na front, do swojej jednostki, gdyż jako AK-owce zaczęło interesować się nim NKWD.

15 lutego 1945 roku brał udział w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego w okolicach wsi Tarnówka. Według gazety frontowej, wpadłszy z grupą żołnierzy w okrążenie bez wahania rzucił się na nieprzyjaciela. Serią ze swojego automatu położył czterech Niemców. Męstwem i poświęceniem przy użyciu granatów utorował sobie i swoim kolegom drogę odwrotu. Następnie przeniósł ogień ze swojego automatu na stanowisko nieprzyjacielskiego erkaemu, raniąc jego obsługę. Według zaświadczenia z dnia 11 maja 1945 roku wydanego przez Rejonowego Komendanta Uzupełnień wierny przysiędze żołnierza, wykazując męstwo i odwagę w walce z wrogiem o niepodległość Ojczyzny zginął od kul nieprzyjaciela śmiercią bohaterską na polu chwały oddając swe życie za Polskę.

Za swe bohaterskie czyny i dzielne zachowanie w walce z okupantem został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych i pochowany z zachowaniem honorów wojskowych oraz katolickich obrzędów pogrzebania ciała w Tarnówce. W 1946 roku jego ciało zostało przewiezione i pochowane w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Markach.

Wniosek w sprawie uhonorowania szeregowego Zdzisława Sasina ps. „Rudy” złożony został w 2017 roku przez Zarząd Warszawa-Mazowsze Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz poparty odpowiednią liczbą podpisów poważanych mieszkańców miasta Marki w tym m.in. członków Akcji Katolickiej, czy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy 1920 roku w Markach, zgodnie z zasadami stosowanymi przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście Marki przyjętymi uchwałą Rady Miasta Marki.

O tym, jak istotne dla przebiegu walk w hitlerowskimi Niemcami w 1945 roku było przełamanie Wału Pomorskiego świadczy jedna z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza, która przypomina o ostatnich miesiącach drugiej wojny światowej, wymieniając walki na obu frontach. Zarówno przełamanie Wału Pomorskiego i zdobycie Kołobrzegu, jak też walki o Bolonię i Wilhelmshaven. To wymowny symbol, ponieważ szeregowy żołnierz polski walcząc na każdym szlaku bojowym i pod każdą komendą miał ten sam cel: wolność ojczyzny.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda obecny na uroczystościach 72. Rocznicy forsowania Odry przez 1 Armię Wojska Polskiego tak mówił o żołnierzach, którzy polegli w walce o oswobodzenie naszego kraju: „Krew przelana za ojczyznę jest jedna, krwi przelanej za ojczyznę nie wolno w żaden sposób dzielić i nie wolno w żaden sposób dzielić tych, którzy za ojczyznę polegli. Czy szli ze Wschodu, czy z Zachodu, ci żołnierze szli po to, by Polska była wolna – o nią walczyli i za nią ginęli” – mówił prezydent Andrzej Duda w kwietniu 2017 roku.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podczas ubiegłorocznych uroczystości na cmentarzu wojennym żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach mówił: „Miejsce to zostało uświęcone krwią polskiego żołnierza; żołnierza, który walczył o Polskę, żołnierza, którego celem było oswobodzenie Polski spod okupacji, żołnierza, który nie szczędził swojej krwi, aby Polska była wolna, aby następne pokolenia mogły żyć w wolnym kraju.” Podkreślał, że z reguły byli to młodzi ludzie. Przytaczając fragment listu jednego z nich do matki dodał: „Wiedział, że misją żołnierza, powołaniem żołnierza jest walka o wolność Polski. Był człowiekiem, dla którego Bóg, honor i ojczyzna stanowiły najważniejsze wartości.” /…/ „Pamiętamy o ich ofierze, pamiętamy o ich poświęceniu, pamiętamy o nich i ta pamięć wieczna będzie” – zakończył swoje wystąpienie.

Żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego walczyli, mając za plecami sowieckich enkawudzistów, oprawców, którzy ich pilnowali, czasami skrytobójczo strzelali w plecy polskiego żołnierza. Dziś niesprawiedliwie próbuje się tych żołnierzy postawić na równi z postaciami Wandy Wasilewskiej czy Zygmunta Berlinga.

Propagandowe schematy myślenia o żołnierzach 1 Armii Wojska Polskiego wciąż bywają źródłem nieporozumień. Sowiecka propaganda przerabiała biografie wielu AK-owców, by stworzyć zakłamaną narrację o polskich bohaterach Związku Sowieckiego. Tak się stało m.in. z Anielą Krzywoń, czy kapitanem Władysławem Wysockim. Odnosząc się do przykrej sytuacji, jaka zaistniała na jednym z portali, tym bardziej wydaje się szokujące, że metody rodem z Moskwy są implementowane w naszym mieście, mimo oficjalnego stanowiska Instytutu Pamięci Narodowej, które brzmi: „Gloryfikację tego związku taktycznego, bezprawnie wykorzystanego przez Związek Sowiecki w rozgrywce politycznej przeciw Polsce walczącej o niepodległość i granice, należy odróżnić od upamiętnienia losu żołnierzy, którzy w różnych okolicznościach znaleźli się w szeregach. Udział w działaniach zbrojnych przeciw Niemcom był zgodny z oczekiwaniami większości zwykłych żołnierzy. Natomiast na oblicze polityczne tych jednostek (1 Armii Wojska Polskiego), na kształt prowadzonej przez aparat polityczno-wychowawczy indoktrynacji, w końcu na sposób wykorzystania ich walk z Niemcami w propagandzie komunistów i w polityce międzynarodowej Związku Sowieckiego – jako zwyczajni żołnierze nie mieli wpływu”.

Warto przytoczyć tu wypowiedź historyka Macieja Korkucia – naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie: „Los żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego należy traktować ze zrozumieniem i konsekwentnie oddzielać ocenę szeregowych strzelców od politycznego wymiaru wykorzystania jednostek, w których służyli.

Już na ziemiach polskich do berlingowców dołączano chłopców z poboru. Nierzadko żołnierzy Armii Krajowej, których stawiano przed alternatywą: jednostki Berlinga albo łagry w Sowietach. Kiedy w PRL zakłamywano historię AK i niepodległościowego podziemia, nachalna propaganda na wszystkie strony promowała wypaczoną wersję żywotów żołnierzy spod Lenino, z Czerniakowa, Wału Pomorskiego. Na ich krwi budowano propagandowe pomniki stalinowskich dowódców.

Zarówno sowieckich generałów typu Karola Świerczewskiego czy Stanisława Popławskiego, jak i polskich zdrajców w rodzaju Berlinga czy Żymierskiego, którzy świadomie postawili na karierę w moskiewskiej służbie. Przy okazji na walce żołnierzy budowano mit dywizji i pułków tworzonych na mocy sowieckich rozporządzeń. Niektórzy Polacy wciąż patrzą na berlingowców przez pryzmat pośmiertnych manipulacji. Instytut Pamięci Narodowej konsekwentnie przypominał i przypomina o tym, że szeregowych żołnierzy nikt na sowieckim froncie nie pytał, gdzie i za jaką sprawę chcą walczyć. Od lat upominał się o pamięć żołnierzy – obywateli RP, z uwzględnieniem całej prawdy o ich losie, przy odrzuceniu sowieckiej propagandy, która ich krew cynicznie wykorzystywała. Czy pod ocenę komunistycznych aktywistów powinniśmy podciągnąć całą Bogu ducha winną masę żołnierską? To byłoby niedorzeczne.

Dlatego Instytut Pamięci Narodowej podkreślał symboliczną granicę pomiędzy powoływanymi przez Moskwę jednostkami i ich stalinowskimi dowódcami, a żołnierzami – obywatelami RP, poddanymi prawem kaduka ich frontowej władzy. Jeśli chcemy, aby pamięć o zawikłanych losach Polaków, także tych wcielanych do różnych formacji przez totalitarne państwa, była rzeczywiście godna, powinniśmy w każdych okolicznościach odwoływać się do faktów. I podejmować trud oddzielenia nawet skomplikowanej prawdy od dziedzictwa urawniłowki komunistycznej i sowieckiej propagandy”.

To już rok

komorowski

Dziś mija dokładnie rok odkąd objąłem mandat radnego miasta Marki bieżącej kadencji, a radni powierzyli mi funkcję przewodniczącego rady. Ten rok upłynął bardzo pracowicie pod znakiem wyzwań związanych z edukacją i środowiskiem. Przyszedł czas na krótkie sprawozdanie z mojej pracy.

W ciągu ostatniego roku rada miasta obradowała na 14 sesjach podejmując łącznie 207 uchwał. Jestem autorem lub współautorem 26 z nich. Tak jak obiecywałem podczas kampanii wyborczej, organizowałem swoje dyżury zarówno w ratuszu, jak i w Centrum Aktywności Fabryczna 3 w godzinach przystępnych dla mieszkańców. Mój telefon jest dostępny na stronie internetowej urzędu, dzięki czemu każdy zainteresowany mógł ze mną porozmawiać i umówić się na spotkanie w dogodnym dla niego terminie. Jako nieliczny radny w powiecie prowadzę bloga, na którym dokumentuję swoją działalność (pniewski.wordpress.com)

Podczas minionych 12 miesięcy nie brakowało chwil satysfakcji, np. kiedy otwieraliśmy nowe placówki edukacyjne: zmodernizowane przedszkole przy Dużej, budynek przedszkola przy Okólnej, czy budynek edukacyjny MCER. Cieszy także stopniowa poprawa infrastruktury w moim okręgu: nowe nawierzchnie zyskały ulice Ustronie, Bema i Czackiego, przy Sportowej niebawem zostanie oddany do użytku centralny plac rekreacji, a na Bandurskiego i Okólną zawitały zapowiadane autobusy. Wielką dumą są dla mnie 2 odznaczenia, które otrzymałem w dziedzinie utrwalania pamięci o dziejach Polski i jej bohaterach: medal Pro Memoria nadany przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz honorowe odznaczenie Związku Żołnierzy Armii Krajowej nadane z okazji jubileuszu XXX-lecia Związku.

Nie brakowało także bardzo gorzkich chwil. Chyba najtrudniejszą decyzją do podjęcia był wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Wszyscy mieliśmy świadomość, że żadna z możliwych metod, na jakie zezwala ustawa nie jest sprawiedliwa i każda wzbudza kontrowersje, jednak musieliśmy wybrać w tym momencie „mniejsze zło”. Takich momentów, kiedy to samorząd ma związane ręce przez niedoskonałe prawo tworzone na Wiejskiej zdarza się, niestety, coraz więcej.

Dodać do tego trzeba morze hejtu, oskarżeń i wyzwisk przelewające się prawie codziennie przez Internet i coraz skuteczniej zniechęcające do jakiejkolwiek pracy na rzecz innych. Coraz częściej zadaję sobie pytanie: czy to wszystko, co robimy jest warte tych obelg, które uderzają nie tylko w nas, ale również w nasze rodziny?

Jeśli miniony rok był trudny, to jak nazwać ten nadchodzący wiedząc, że decyzje rządu spowodowały zmniejszenie naszych dochodów, a zadania zlecone realizowane na rzecz administracji państwowej są coraz mniej dotowane z budżetu państwa? Do tego ustawowe zmiany w systemie odpadów w żaden sposób nie przyczyniły się do obniżenia stawek narzucanych przez firmy odbierające odpady, choć tak bardzo liczyły na to samorządy. Jeśli dodamy do tego konieczność zabezpieczenia środków na obiecane przez rząd podwyżki w oświacie, które zostaną jednak sfinansowane ze środków samorządowych, bo rząd nie doszacował tych wartości, to rok przyszły jawi się jako czas stagnacji w inwestycjach samorządowych. Jednak głęboko wierzę, że mimo tych wszystkich przeciwności, również w kolejnych latach będziemy mogli zaobserwować rozwój miejskiej infrastruktury.

Rozpoczynając kadencję miałem nadzieję, że upłynie ona pod znakiem merytorycznych dyskusji, sprawnego działania rady miasta i realizacji wielu potrzebnych inicjatyw, bo wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia w naszym mieście. Chyba się nie pomyliłem, bo mając w pamięci 2 poprzednie kadencje, obrady aktualnego składy rady wydają mi się najmniej konfliktowe. Wyjątkowo rzadko zdarzają się na naszych sesjach awantury, nieczęsto obserwuję też populistyczne tyrady, które zwykle są domeną opozycji. Chciałbym podziękować za to wszystkim radnym, z którymi zasiadam przy stole.

Szczególne podziękowania kieruję do radnych z mojego klubu TAK, zmieniamy Marki!, którzy wspierają mnie w wypełnianiu swojej funkcji oraz przewodniczących Komisji, którzy sprawnie kierują ich obradami, co usprawnia pracę całej rady. Dziękuję także grupie radnych z PiS, którzy potrafią wznieść się ponad podziały i mimo, że jako opozycja mają święte prawo krytykować rozwiązania proponowane przez burmistrza, to jednak dobro naszego miasta przedkładają ponad interes polityczny i dalecy są od politykierstwa i propagandowych zachowań.

Słowa podziękowania kieruję także do burmistrza Jacka Orycha, jego zastępców oraz pracowników urzędu i miejskich instytucji. Niedawno odnalazłem relację z pierwszej sesji rady miasta, która zatytułowana była od słów fragmentu przemówienia burmistrza: „razem możemy więcej”, co sprawdziło się przez ten rok. Odpowiednio opracowane projekty uchwał i materiały informacyjne na sesję zdecydowanie pomagają zarówno w prowadzeniu obrad, jak i w podejmowaniu właściwych decyzji.  Oby tych właściwych decyzji dla miasta było jak najwięcej w kolejnych czterech latach.

fot. Jarosław Marek Komorowski/Życie Powiatu na Mazowszu

Z wizytą w redakcji WWL24

Niedawno po raz pierwszy gościłem w redakcji portalu informacyjnego WWL24, która mieści się w Markach. Rozmawialiśmy o Skwerze Pamięci Narodowej oraz rewitalizacji przestrzeni miejskiej za sprawą Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

Aktywne przejście dla pieszych na Fabrycznej – wniosek do starosty

Dziś skierowałem do Starosty Wołomińskiego wniosek o zabezpieczenie środków na budowę aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej przy CAF3.
Remont tej drogi powiatowej dobiegł końca, trwają odbiory techniczne, jednak moim zdaniem zapomniano o bezpieczeństwie pieszych. Zdecydowano o doświetleniu tylko jednego ze skrzyżowań. Niestety, akurat wybrano najbezpieczniejsze z nich, czyli jedyne, które posiadało już sygnalizację świetlną (Fabryczna/Ząbkowska).

Przejście dla pieszych przy ulicy Malinowej jest bardzo uczęszczane przez mieszkańców za sprawą bliskości wielu instytucji użyteczności publicznej w tym rejonie. Nie jest ono dobrze doświetlone, a dodatkowo widoczność utrudniają samochody stojące w korku w kierunku Al. Piłsudskiego.

Zapraszam na swój dyżur

dyżur radnego

Zdobądź stypendium miasta Marki

program stypendialny

Można już składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Marki na nowy rok szkolny. Program stypendialny adresowany jest do uczniów szkół średnich oraz studentów.

Podczas sierpniowej sesji radni wprowadzili kilka zmian w regulaminie przyznawania stypendiów. W tym roku zwiększyliśmy ich liczbę rozdzielając osiągnięcia sportowe i artystyczne na dwie odrębne kategorie.

Na zgłoszenia czekamy do 7 października. Szczegóły w linku.

XII sesja Rady Miasta Marki

2061

Mam nadzieję, że radni wykorzystali wakacyjny okres na wypoczynek, bo przed nami sesja z rekordowym porządkiem obrad – 50 punktów! 28 sierpnia odbędzie się XII sesja rady miasta.

Radni zajmą się m.in. zmianą obwodów szkolnych, wygaszeniem mareckich gimnazjów, uchwaleniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianami w regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.

Cały porządek obrad pod linkiem.

Pierwszy raport o stanie gminy

65072516_2775766359160166_3947458446948827136_n

Dziś mocno pracowity dzień na sesji. Rozpatrujemy zarówno Raport o stanie gminy za 2018, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu. Sesja liczy raptem 26 punktów. Obrady owocne. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj skończymy.

Wszystkie materiały dotyczące sesji rady miasta dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki.

Młodzież debatowała o zjednoczonej Europie

61973438_2715687728501363_3647304837856493568_o

To już nasza marecka tradycja. Na początku czerwca z okazji Dnia Dziecka na jeden dzień oddajemy władzę nad miastem w ręce młodzieży – reprezentantów mareckich szkół. Temat dzisiejszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Marki związany był z jubileuszem 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zadanie dla młodzieżowych radnych nie było łatwe, ponieważ oczekiwaliśmy przedstawienia bilansu zysków i strat członkostwa naszego kraju w strukturach zjednoczonej Europy. Nie chcieliśmy, aby młodzież podeszła do tematu bezkrytycznie, ale by miała możliwość przedstawienia swoich przemyśleń na temat integracji europejskiej. W trakcie sesji wysłuchaliśmy bardzo merytorycznych wystąpień. Temat obrad był bardzo szeroki, dlatego też każda delegacja szkolna przestawiła go z nieco innej strony. Punktem wyjścia było motto Unii Europejskiej: „zjednoczeni w różnorodności”.

Podczas prezentacji zdecydowanie przeważały pozytywne opinie na temat naszego członkostwa w Unii Europejskiej i dalszego funkcjonowania instytucji unijnych. Młodzież, która wychowała się już w Unii Europejskiej zwracała uwagę na otwarcie granic: swobodę poruszania się, możliwość wyjazdu na studia i do pracy do dowolnego kraju członkowskiego, a także ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej z krajami europejskimi. Nie mogło zabraknąć dyskusji o funduszach europejskich. Młodzieżowi radni przedstawili konkretne inicjatywy zrealizowane dzięki środkom z unijnego budżetu, zarówno te infrastrukturalne, jak i społeczne, a także zwrócili uwagę na wsparcie dla polskiego rolnictwa.

Nie zabrakło również dyskusji na temat wyzwań, przed którymi stoi dziś Unia Europejska. Otwarty rynek pracy sprzyja wyjazdowi zagranicę wykwalifikowanych pracowników, których brakuje w kraju. Pogłębia to kryzys demograficzny w wielu rejonach Polski, ponieważ to głównie młodzi ludzie decydują się wyjechać w poszukiwaniu pracy do krajów Europy Zachodniej. Radnych zaniepokoiła także m.in. skala wyłudzeń podatku VAT.

Bardzo ważne słowa w trakcie obrad padły na temat przyszłości Europy. Jeden z radnych zauważył, że istnieją teorie, które mówią, że to konflikty determinują rozwój, jednak dla Europy nie ma innej drogi rozwoju jak integracja, co pokazały ostatnie dziesięciolecia. Należy tylko rozważnie tą integracją kierować i unikać absurdów w tworzeniu unijnych regulacji.

Była to już 9 młodzieżowa sesja rady miasta, którą miałem przyjemność organizować. Jak co roku młodzież wykazała się kreatywnością i świetnie poradziła sobie z tematem. Mogę być spokojny o przyszłość naszego miasta. Jeśli tylko nasza młodzież zechce zaangażować się w działalność samorządową, burmistrz i radni będą mieć godnych następców, którzy pokierują Markami.

W systemie odbioru odpadów konieczne są zmiany

mulltonnen-3979757_1280

Co ma woda do produkcji śmieci oraz który z czterech niesprawiedliwych systemów naliczania opłaty za odbiór śmieci uznać za najbardziej sprawiedliwy? Te 2 pytania od ponad dwóch tygodni spędzają mi sen z powiek. A wszystko za sprawą armageddonu śmieciowego, który nawiedził Mazowsze.

W ciągu ostatnich miesięcy firmy odbierające odpady na Mazowszu zaczęły masowo wypowiadać umowy z gminami, by następnie w przetargach proponować kilkukrotnie wyższe stawki. W myśl obecnych przepisów władzom gmin nie pozostaje nic innego, jak godzić się na dyktat firm śmieciowych, bo od czasu wprowadzenia ustawy, która nowymi regulacjami zlikwidowała gospodarkę wolnorynkową w obszarze odbioru odpadów na rzecz gospodarki planowej, to gmina jest właścicielem śmieci, a nie mieszkaniec i musi je z każdej zamieszkałej posesji odebrać. Żeby było trudniej ustawodawca wprowadził rejonizację kraju i śmieci z gminy „x” nie mogą wyjechać poza rejon wskazany w przepisach, nawet jak w innych rejonach jest więcej mocy przerobowych na wysypiskach i w sortowniach, a te na Mazowszu są oblegane i przepełnione. Jeśli dodamy do tego wzrost opłat za prąd, gaz i sytuację na rynku pracowniczym mamy odpowiedź na pytanie skąd cena za odbiór odpadów tak drastycznie wzrasta.

Od 2012 roku za odbiór i zagospodarowanie odpadów mieszkańców odpowiada marecki samorząd. Przepisy zostały tak skonstruowane, że miasto na śmieciach nie może zarabiać, a kwota jaką trzeba zapłacić firmie za odbiór śmieci musi się bilansować z wpłat mieszkańców. Sęk w tym, że ustawodawca dał tylko 4 niesprawiedliwe możliwości radzie miasta na ustalenie wysokości stawki wprowadzając przy tym górną granicę opłaty, nawet jeśli miasto musiałoby dołożyć różnicę dla firmy odbierającej śmieci kosztem środków na miejskie inwestycje, jeśli firma żądałaby wyższej zapłaty. Te 4 możliwości naliczenia opłaty wykluczają jedyną najsprawiedliwszą metodę, czyli od wielkości wyprodukowanych śmieci w gospodarstwie domowym. To logiczne, że jeśli ktoś zapełni dwa kosze odpadów, powinien zapłacić za te 2, a jak ktoś zapełni cały kontener, powinien zapłacić za kontener. Takie rozwiązanie, choć najbardziej sprawiedliwe, ustawa zabrania nam wprowadzić.

4 rozwiązania, jakie daje ustawa to:
– naliczenie opłaty od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość,
– naliczenie opłaty od metrażu lokalu mieszkalnego wyznaczając stawkę za każdy m2,
– naliczenie jednakowej opłaty od każdego gospodarstwa domowego,
– naliczenie opłaty na podstawie średniego miesięcznego zużycia wody na nieruchomości.

W idealnym świecie, najbardziej sprawiedliwa spośród tych czterech metod, wydaje się ta od liczby osób. Choć wiadomo, że każdy produkuje inną ilość śmieci i trudno tu generalizować. Jednak już w 2011 roku Biuro Analiz Sejmowych podczas procedowania projektu ustawy w parlamencie alarmowało, że jest to najbardziej niedoskonała metoda, ponieważ z jednej strony jeszcze przed wprowadzeniem ustawy wyniki sondaży mówiły, że ok 30% polskiego społeczeństwa unika płacenia za śmieci (m.in. stąd pojawiają się śmieci w lasach), a ta metoda nie daje żadnych możliwości prawnych samorządowi, by zweryfikował, czy liczba osób zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości jest zgodna z prawdą. Jednak w momencie wejścia w życie ustawy większość gmin opowiedziało się właśnie za metodą „od osoby”, bo wydawała się najbardziej sprawiedliwa spośród dostępnych czterech. Ale opinia Biura Analiz Sejmowych okazała się, niestety, prorocza.

Na przestrzeni lat, w których obowiązują zmienione przepisy coraz więcej gmin odchodziło od tego pomysłu, a ani jedna gmina, która oparła swój system na zużyciu wody z niego nie zrezygnowała. I tak, po złożeniu deklaracji okazało się, że w Poznaniu brakuje ok. 100tys. mieszkańców w systemie(!!!), a np. w Gorzowie Wielkopolskim brakowało 1/3 mieszkańców. Ustawa zezwala, by każdy właściciel lokalu podał w deklaracji, że mieszka sam, a gmina musi przyjąć to do wiadomości i nie może tego skontrolować. W ten sposób uczciwi płacili, a nieuczciwym się upiekło.

Wadliwość tego systemu dostrzegało coraz więcej miast decydując się na jego zmianę. My też stanęliśmy przed tym dylematem, gdy firmy za odbiór odpadów z Marek zaoferowały kilkukrotną podwyżkę cen (podobnie jak w sąsiednich gminach). Po skonfrontowaniu liczby osób widniejących na deklaracjach z wszelkimi możliwymi systemami, dzięki którym możemy wyliczyć przybliżoną liczbę mieszkańców wyszło, że w naszym systemie brakuje ok. 8 tysięcy osób. Po otwarciu ofert w nowym przetargu zaczęto analizować każdą z 4 możliwych metod i przeliczać stawkę na nowo. Przypomnę, że miasto na śmieciach zarabiać nie może. Pieniądze z opłat śmieciowych w całości trafiają do firmy, która odbiera od nas śmieci, a z budżetu miasta i tak trzeba będzie pokryć niedobór jaki powstanie. Opłaty za śmieci to nie jest zysk dla gminy, nie można ich wydać na premie dla radnych, czy burmistrza; nie można ich wydać na cokolwiek innego, jak tylko na zagospodarowanie śmieci. Żaden radny i żaden urzędnik nie ma w tym żadnego interesu, żeby stawki za śmieci wzrosły kilkukrotnie. Wynika to wyłącznie z przepisów ustawy i kwoty z przetargu.

Przy analizie tej sytuacji zacząłem się zastanawiać co ma zużycie wody do produkcji śmieci? Dlaczego to właśnie woda znalazła się jako wskaźnik w ustawie, a nie prąd, gaz, czy cokolwiek innego? Zacząłem szukać korelacji w opracowaniach naukowych i opiniach na temat ustawy. Okazało się, że ma to jednak sens.

Najpierw wziąłem sprawę „na chłopski rozum”. Gdy rozejrzałem się po łazience dostrzegłem mnóstwo opakowań po kosmetykach, które prędzej, czy później znajdą się w koszu. Szampony, mydła, żele pod prysznic, kremy, odżywki, pasta do zębów itp. To wszystko wyląduje w workach na śmieci. Im częściej będę się mył, tym szybciej ten worek się zapełni. Pralka to z kolei królestwo proszków do prania, opakowań po płynach do płukania i tak dalej, i tak dalej.

Gdy wyszedłem do ogródka, na pielęgnację którego też zużywam wodę, szybko obliczyłem, że rocznie zapełniam ok. 56 brązowych worków skoszoną trawą, które miasto musi odebrać. Do tego dochodzi kilkanaście worków zgrabionych liści, odpady z pielenia oraz zgniłe i uschnięte kwiaty i krzewy oraz gałęzie.

Gdy zajrzałem do lodówki też znalazłem tam mnóstwo opakować, które prędzej czy później wylądują w workach na śmieci, ale najpierw, żeby przyrządzić jedzenie będę musiał zużyć wodę, a następnie również po sobie pozmywać.

Tyle praktyki, a jak wygląda teoria? Oczywiście, że  ilość zużywanej wody na terenie nieruchomości nie odzwierciedla faktycznej ilości wytwarzanych odpadów, bo żadna z czterech metod zaproponowanych przez ustawodawcę tego nie odzwierciedla i to jest największy minus całej tej sytuacji i zmian w przepisach. Każda metoda dla jakiejś grupy zawsze będzie krzywdząca. Tego, niestety, nie da się uniknąć. Ale metoda ta powinna zapewnić w miarę proporcjonalne wyliczenie opłaty, biorąc pod uwagę statystyczne dane krajowe, mówiące o tym, że jedna osoba zużywa 3m sześcienne wody miesięcznie. Ponadto metoda „od wody” daje możliwość weryfikacji przez mieszkańców ilości zużytej wody podanej w deklaracji. Mieszkaniec sam na podstawie danych otrzymanych z Wodociągu Mareckiego będzie wpisywał ilość zużytej wody, a samorząd ma możliwość skontrolowania tych danych (w przeciwieństwie do deklaracji „od osoby”).  Metoda „od wody” spowoduje także objęcie opłatą wszystkich faktycznie przebywających na terenie gminy, a nie tylko tych zgłoszonych. Nie ma możliwości, by gospodarstwo domowe zużywające wodę nie produkowało śmieci. Jest to też jedyna forma opłaty, która będzie motywowała mieszkańców do zachowań pro ekologicznych: im mniej wody zużyję, tym mniej zapłacę za odbiór odpadów (będzie to z pożytkiem zarówno dla środowiska, jak i przyszłych pokoleń, które będą z niego korzystały).

Po otwarciu ofert w przetargu na wybór nowej firmy odbierającej odpady trzeba było wyliczyć na nowo stawki odbioru odpadów dla mieszkańców, aby system przynajmniej w części się bilansował, bo przypomnę jeszcze raz, gmina nie może zarabiać na systemie, a dołożenie brakującej kwoty do systemu może się odbyć kosztem cięcia w wydatkach na inwestycje. Metody od powierzchni lokalu oraz od gospodarstwa domowego od początku nie brałem pod uwagę, uznając je za najbardziej krzywdzące i nie będę się do nich odnosił.

W przypadku pozostawienia obecnego sposobu, czyli „od osoby”, stawka miesięczna od jednego mieszkańca musiałaby wzrosnąć do 31,50 zł za śmieci segregowane i 62 zł za śmieci zmieszane. W tym systemie nadal obowiązywałaby zasada „uczciwi płacą, a nieuczciwym się upiecze”, czyli za śmieci ok. 8 tys. osób zapłaciliby uczciwi mieszkańcy składający nowe deklaracje. Dodatkowo z budżetu miasta należałoby dołożyć do systemu dodatkowe ok. 3,5 mln złotych rocznie.

Natomiast w przypadku wprowadzenia sposobu „od wody” stawka miesięczna wyniosłaby 10,50 zł razy średnia liczba m3 wody zużytych na miesiąc w roku poprzednim w gospodarstwie. A więc, jeśli ktoś zużywał statystyczne 3m sześcienne miesięcznie (które wcześniej przytoczyłem) zapłaci 31,50 zł, czyli dokładnie tyle, ile by wynosiła stawka „od osoby”. Dlatego zanim zaczniecie odsądzać burmistrza od czci i wiary, że metoda obliczania stawki za śmieci „od wody” jest absurdem, przeliczcie, proszę, swoje zużycie wody i zweryfikujcie, czy aby na pewno jest wyższa od stawki „od osoby” (czyli 31,50zł).  Największym plusem tego systemu jest to, że stawka wyliczona dla każdego mieszkańca, będzie tu przybliżona do tej „od osoby”, a dodatkowo pozwoli maksymalnie uszczelnić cały system i nie pozwoli na oszustwa.

Oczywiście, taki przelicznik sprawi, że wiele gospodarstw domowych będzie mogło płacić niższe stawki, niż wychodziłoby to z metody „od osoby”, ale trafią się też takie gospodarstwa, dla których ta stawka będzie jednak wyższa. I to jest cały mankament systemu odbioru odpadów wprowadzonego ustawą z 2011 roku – nie pozwala na sprawiedliwe wyliczenie stawki. Mamy do dyspozycji 4 niesprawiedliwe metody i musimy wybrać tą, którą uważamy za najmniej niesprawiedliwą patrząc na sprawę przez pryzmat całego miasta i jego finansów. Dlatego, z pełnym przeświadczeniem o tym, że jest to rozwiązanie niesprawiedliwe, z pełnym przekonaniem zagłosuję podczas sesji za opłatą „od wody”, bo uznaję ją za najuczciwszą spośród wszystkich niedoskonałych możliwych metod.

To co napiszę, na pewno nie przysporzy mi poklasku i wzbudzi negatywne odczucia. Jednak nigdy nie uciekałem od trudnych decyzji i nie działałem pod publiczkę, bo odpowiedzialność za budżet mojego miasta jest dla mnie ważniejszą wartością od internetowych opinii na swój temat. Osobom, które poczują się pokrzywdzone tym systemem z różnych względów, mogę po prostu po ludzku współczuć, tak jak współczułbym innym pokrzywdzonym przez wybór innej metody. Interes poszczególnego mieszkańca powinien być dla radnego priorytetem, jednak przy podejmowaniu strategicznych decyzji musi on zważyć, czy ten pojedynczy interes nie stoi niekiedy w sprzeczności z interesem miasta, za którego rozwój i przyszłość odpowiada.

Wartością demokracji jest to, że możemy konfrontować ze sobą różne stanowiska w cywilizowany sposób i przekonywać do swoich racji. Wartością demokracji jest też to, że nikogo nie możemy zmusić siłą do swoich racji. Możemy używać sensownych argumentów, ale mimo wszystko każdy może pozostać przy swoim przekonaniu i swoich wartościach. Starałem się przytoczyć argumenty poparte danymi i analizami, do których dotarłem, by w pełni uzasadnić swój wybór. Wiem, że nie jestem w stanie przekonać wszystkich do swoich racji, ale mam nadzieję, że ten tekst chociaż w części przybliży każdemu motywacje, którymi będę się kierował rozpatrując projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek za odbiór odpadów.