Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – jak go otrzymać

kasaW związku z zamknięciem szkół i przedszkoli rodzice dzieci do lat 8 mogą otrzymać finansowe wsparcie, by zostać ze swoim dzieckiem w domu.

Dzięki przepisom tzw. specustawy o zwalczaniu epidemii koronawirusa rodzice lub opiekunowie prawni opiekujący się dzieckiem poniżej 8 roku i objęci ubezpieczeniem chorobowym mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku. Nie będzie się on wliczał do limitu dni, które każdego roku przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem.

By skorzystać ze świadczenia wystarczy złożyć oświadczenie do pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl. O skorzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować pracodawcę, zleceniobiorca – zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednią – ZUS. W przypadku, gdy to pracodawca będzie zmuszony wypłacić dodatkowy zasiłek opiekuńczy pracownikowi, otrzyma zwrot z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinię dostępną pod numerem: 22 560 16 00.

Obecnie dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicowi (lub opiekunowi) dziecka, które nie ukończyło 8 roku życia (decyduje dokładna data urodzenia, a nie rocznik). Jednak w parlamencie trwają prace, by rozszerzyć uprawnienia do zasiłku na rodziców dzieci do lat 12. Ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta.

Nastaw seniorowi odbiornik

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencja Episkopatu Polski Ordynariusze kolejnych diecezji udzielają wiernym dyspensy od osobistego uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. W grupie największego ryzyka zarażenia wirusem są seniorzy, którzy z jednej strony często nie wyobrażają sobie niedzieli bez odwiedzenia kościoła i nabożeństwa, a z drugiej nie korzystają z mediów społecznościowych i nie są tak biegli w obsłudze odbiorników radiowych i telewizyjnych, aby skutecznie dotarła do nich ta informacja.
Poinformujmy naszych rodziców i dziadków o udzielonej dyspensie i pomóżmy im w niedzielę o odpowiedniej godzinie nastawić odbiorniki, by mogli uczestniczyć we Mszy Św. za pomocą radia lub telewizji. Krótko mówiąc: w niedzielę NASTAW SENIOROWI ODBIORNIK.

Na terenie Marek będzie można wysłuchać transmisji Mszy Św. na następujących częstotliwościach:
📻 7:30 Radio Warszawa (106,2 FM) Msza Święta z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
📻 9:05 Jedynka – Program 1 Polskiego Radia (92,4 FM) Msza Święta z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie.

W całym kraju dostępne będą transmisje telewizyjne:
📺 7:00 TVP1 Msza Święta z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach
📺 9:30 TV Trwam Msza Święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
📺 13:00 TVP Polonia Msza Święta transmitowana w każdą niedzielę z innej świątyni.

Sprawdźcie, jak jest na terenie Waszej diecezji, przyłączcie się do akcji i podajcie dalej tę informację.

#NastawSeniorowiOdbiornik #MarkiWłączSię

Poniżej treść dyspensy JE Romualda Kamińskiego, Biskupa Warszawsko-Praskiego:

Warszawa, 12 marca 2020

DYSPENSA

W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, stosownie do kanonów 87§1, 1245 i 1248§2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca bieżącego roku: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam też do pogłębionej modlitwy osobistej.

Ogarniam modlitwą wszystkich Diecezjan oraz osoby przebywające na terenie naszej Diecezji i błogosławię.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

http://new.marki.net.pl/zalaczni…/12-dyspensa_od_biskupa.pdf

dyspensa biskupa