Pierwsza strefa biletowa w Markach przegłosowana!

Na posiedzeniu Rady m. st. Warszawy podczas rozpatrywania projektu uchwały w sprawie rozszerzenia pierwszej strefy biletowej o Marki.

Historyczna chwila dla naszego miasta coraz bliżej. Dziś Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia pierwszej strefy biletowej komunikacji miejskiej o Marki. Wspólnie z zastępcą burmistrza Szczepanem Ostaszem spędziliśmy cały dzień w Pałacu Kultury i Nauki. Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Inwestycji , a następnie w sesji Rady Warszawy, by rozwiać wszelkie wątpliwości władz Warszawy i utwierdzić radnych w przekonaniu, że pierwsza strefa w Markach to dobre rozwiązanie dla obu samorządów.