CHWAŁA BOHATEROM!

pomnik 2012Markowianie już po raz czwarty mogli oddać hołd znanemu i bezimiennemu żołnierzowi spoczywającemu na mareckim cmentarzu uczestnicząc w Apelu Pamięci. Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa co roku przekonuje do siebie coraz większe grono mieszkańców, którzy uczestniczą w rocznicowych obchodach Bitwy Warszawskiej.

Chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych obchodów. Bez Waszego zaangażowania ta uroczystość nie wyglądałaby tak doniośle i okazale. Jestem pewien, że nasz trud włożony w organizację mareckich Apeli Pamięci z okazji kolejnych rocznic Bitwy Warszawskiej zaowocuje w postaci zwiększonej świadomości wśród mieszkańców Marek o bohaterskich czynach, jakie rozegrały się na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 roku, a organizacji Apeli Pamięci podejmować się będą również przyszłe władze samorządowe Miasta Marki.

Dziękuje w sposób szczególny wiceprzewodniczącej Rady Miasta Agnieszce Lużyńskiej, która od momentu narodzin tej idei, co roku służy pomocą i radą podczas organizacji obchodów. Podziękowania składam również Panu Burmistrzowi, pracownikom Kancelarii Prezydenta RP, pracownikom Zakładu Usług Komunalnych i Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta, Księdzu Prałatowi Zygmuntowi Wirkowskiemu i służbie liturgicznej, pułkownikowi Sił Powietrznych Januszowi Gęsiorowi, Panu Antoniemu Widomskiemu, pocztom sztandarowym, asyście honorowej, harcerzom, oprawie muzycznej, delegacjom składającym wieńce, kibicom Legii Warszawa oraz wszystkim mieszkańcom, którzy przybyli na uroczystości.

Za wszystkie uchybienia i niedociągnięcia serdecznie przepraszam. Jeśli będzie mi dane odpowiadać za organizację uroczystości także w przyszłym roku, obiecuję, że zostaną one wyeliminowane.

Chwała Bohaterom!

Fotorelacja stowarzyszenia „Pro Memoria”