CZY MARKI ZYSKAJĄ CZWARTE MIEJSCE W RADZIE POWIATU?

Wiele wskazuje na to, że to komisarz wyborczy za radę powiatu wołomińskiego ustali nowy podział mandatów w radzie powiatu na poszczególne gminy. Zarząd powiatu przedstawił projekt uchwały zawierający nowy podział i zarządził konsultacje społeczne. Kilka gmin skorzystało ze swego uprawnienia i wyraziło swoją opinię na temat nowego podziału. Niestety, nie zrobiła tego rada miasta Marki, ponieważ wiadomość w tej sprawie nie została przekazana do Biura Rady Miasta, a informacja o konsultacjach społecznych dotarła do radnych zbyt późno, by zwołać sesję.

Z dużym zaniepokojeniem słuchałem również słów burmistrza odcinającego się od jakichkolwiek działań w tej sprawie, który na majowej sesji twierdził, że Markom czwarty mandat się nie należy, więc nie widzi sensu brania udziału w konsultacjach, a w wyniku nowego podziału Marki mogłyby zostać połączone z inną gminą w jeden okręg i wówczas byłyby problemy, aby zachować dotychczasowy stan posiadania w radzie (3 mandaty). Starosta wołomiński również starał się inicjatorów zabiegów o czwarty mandat dla Marek zbić z pantałyku, twierdząc, że Markom czwarty mandat się nie należy i bazujemy na błędnych obliczeniach.

Informację o konsultacjach społecznych nagłośniło Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze wspólnie z Grupą Marki 2020. Przygotowaliśmy specjalny wzór wniosku, który należało wysłać mailem do starostwa. W ciągu ostatnich dwóch dni konsultacji, kiedy upubliczniliśmy wniosek, złożyło go 16 mieszkańców Marek, w tym radny powiatowy Paweł Porębski oraz 2 organizacje pozarządowe. Czy to dużo? Ciężko porównywać te liczby do innych gmin, gdzie przez cały czas trwania konsultacji (1,5 miesiąca) nie złożono ani jednego wniosku przez mieszkańca lub organizację społeczną, nie licząc władz samorządowych.

Podczas posiedzenia połączonych komisji budżetowo-gospodarczej oraz oświaty, kultury i sportu starosta zasugerował, że w związku z kontrowersjami przy nowym podziale mandatów – protesty władz gmin wiejskich oraz wnioski z Marek, prawdopodobnie rada powiatu zdejmie z siebie obowiązek podjęcia uchwały w tej sprawie, a podziału dokona komisarz wyborczy. Tak też się stało. Mimo, zakończenia i podsumowania konsultacji społecznych na czerwcowej sesji powiatowi radni nie głosowali nad projektem uchwały w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. W związku z czym, jak dowiedział się prezes Grupy Marki 2020 Jacek Orych, Komisarz Wyborczy w Warszawie 11 lipca wydał zarządzenie, w którym wzywa Radę Powiatu Wołomińskiego do dokonania nowego podziału powiatu na okręgi wyborcze. Konieczność dokonania zmian wynika z sytuacji demograficznej w powiecie, która znacząco uległa zmianie w porównaniu do 2002 roku, kiedy to przyjmowano uchwałę ustalającą obowiązujący dziś podział.

Jeśli rada powiatu nie zdecyduje się na podjęcie stosownej uchwały do 21 sierpnia pozostawiając tę kwestię do rozstrzygnięcia komisarzowi, wówczas Komisarz Wyborczy w Warszawie ustali nowy podział, który będzie obowiązywał podczas listopadowych wyborów. Oby w nowym podziale znalazł się czwarty mandat w radzie powiatu dla Marek. To zawsze jeden głos więcej w sprawach ważnych dla naszego miasta, które rozgrywają się na szczeblu powiatowym.