MARKI W RĘKACH MŁODZIEŻY

Jak co roku w obecnej kadencji samorządu, w czerwcu zorganizowana została sesja Młodzieżowej Rady Miasta Marki, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich mareckich szkół. Tym razem temat obrad brzmiał: „Aktywne Marki – w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Sesję otworzył przewodniczący rady miasta Dariusz Boryczko, który przywitał uczestników i zarządził wybór przewodniczącego obrad spośród młodzieżowych radnych. By wyłonić przewodniczącego, a właściwie przewodniczącą, potrzebne były aż dwa głosowania, ponieważ w pierwszym dwoje kandydatów uzyskało tyle samo głosów. Ostatecznie przewodniczącą została Zuzanna Pietrucha, reprezentująca Gimnazjum Nr 2.

Następnie głos zabrał burmistrz Janusz Werczyński, który z dużym zadowoleniem odniósł się do faktu, że młodzi mieszkańcy chcą angażować się w sprawy swojego miasta i życząc młodzieżowym radnym owocnych obrad wyraził nadzieję, że wśród młodzieży biorącej udział w sesji są przyszli radni, a może nawet przyszły burmistrz Marek.

Gdy przewodnicząca Zuzanna Pietrucha przeszła do głównego punktu obrad, kreatywność młodzieżowych radnych zdawała się nie mieć końca. Reprezentacji poszczególnych szkół po kolei prezentowali swoje propozycje w jaki sposób Marki mogą zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną swoich mieszkańców. Praktycznie w każdej prezentacji młodzież postulowała budowę miejskiego basenu, siłowni plenerowych, czy też uruchomienia wypożyczalni rowerów. To, jak wynika z przebiegu obrad, chyba najpilniejsze, zdaniem młodzieży, mareckie inwestycje. Nie brakowało również bardzo oryginalnych pomysłów, jak chociażby organizacja targów zdrowej żywności, czy marecki nightskating – nocny przejazd przez miasto zorganizowanej grupy rolkarzy i wrotkarzy, o co postulowali młodzieżowi radni ze Szkoły Podstawowej Nr 2.

Na zakończenie sesji młodzież miała możliwość zadawania pytań dotyczących funkcjonowania miasta, na które starali się odpowiadać obecni podczas obrad radni. Reprezentanci Gimnazjum Nr 1 Zofia Kania i Bartłomiej Kryca zgłosili projekt uchwały zawierającej wniosek o powołanie stałej młodzieżowej rady miasta, która obradowałaby cyklicznie, a nie jak do tej pory raz w roku. Po krótkiej dyskusji wniosek ten został przegłosowany jednomyślnie przez młodzieżowych radnych.

W nagrodę za poświęcony czas i wysiłek w przygotowanie wystąpień, młodzieżowi radni udali się na wycieczkę do Belwederu, gdzie zwiedzili ekspozycję poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, gabinet orderu wojennego Virtuti Militari, a także pałacowe wnętrza oraz belwederską kaplicę.

belweder wyc