BEZPIECZNIEJSZE SKRZYŻOWANIE OKÓLNA/BANDURSKIEGO

przejscia bandurskiego Od dwóch dni trwają prace na skrzyżowaniu ulic Okólnej i Bandurskiego. Zmodernizowana zostanie sygnalizacja świetlna oraz utworzone dwa brakujące przejścia dla pieszych od strony krzyża, aby mieszkańcy mogli m.in. bezpiecznie dojść do sklepu spożywczego zlokalizowanego nieopodal.

To kolejne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie. W pierwszym półroczu na ul. Bandurskiego pojawiły się nowe przejścia dla pieszych. Wcześniej uzupełniono również oświetlenie uliczne, w tym doświetlono omawiane skrzyżowanie. Dzięki Biedronce pojawił się również chodnik po parzystej stronie pomiędzy skrzyżowaniem z Okólną a supermarketem.

Cieszą także biało-czerwone przejścia dla pieszych zlokalizowane w pobliżu szkół, o które wnioskowałem już w czerwcu 2011 roku.

CZY MARKI ZYSKAJĄ CZWARTE MIEJSCE W RADZIE POWIATU?

Wiele wskazuje na to, że to komisarz wyborczy za radę powiatu wołomińskiego ustali nowy podział mandatów w radzie powiatu na poszczególne gminy. Zarząd powiatu przedstawił projekt uchwały zawierający nowy podział i zarządził konsultacje społeczne. Kilka gmin skorzystało ze swego uprawnienia i wyraziło swoją opinię na temat nowego podziału. Niestety, nie zrobiła tego rada miasta Marki, ponieważ wiadomość w tej sprawie nie została przekazana do Biura Rady Miasta, a informacja o konsultacjach społecznych dotarła do radnych zbyt późno, by zwołać sesję.

Z dużym zaniepokojeniem słuchałem również słów burmistrza odcinającego się od jakichkolwiek działań w tej sprawie, który na majowej sesji twierdził, że Markom czwarty mandat się nie należy, więc nie widzi sensu brania udziału w konsultacjach, a w wyniku nowego podziału Marki mogłyby zostać połączone z inną gminą w jeden okręg i wówczas byłyby problemy, aby zachować dotychczasowy stan posiadania w radzie (3 mandaty). Starosta wołomiński również starał się inicjatorów zabiegów o czwarty mandat dla Marek zbić z pantałyku, twierdząc, że Markom czwarty mandat się nie należy i bazujemy na błędnych obliczeniach.

Informację o konsultacjach społecznych nagłośniło Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze wspólnie z Grupą Marki 2020. Przygotowaliśmy specjalny wzór wniosku, który należało wysłać mailem do starostwa. W ciągu ostatnich dwóch dni konsultacji, kiedy upubliczniliśmy wniosek, złożyło go 16 mieszkańców Marek, w tym radny powiatowy Paweł Porębski oraz 2 organizacje pozarządowe. Czy to dużo? Ciężko porównywać te liczby do innych gmin, gdzie przez cały czas trwania konsultacji (1,5 miesiąca) nie złożono ani jednego wniosku przez mieszkańca lub organizację społeczną, nie licząc władz samorządowych.

Podczas posiedzenia połączonych komisji budżetowo-gospodarczej oraz oświaty, kultury i sportu starosta zasugerował, że w związku z kontrowersjami przy nowym podziale mandatów – protesty władz gmin wiejskich oraz wnioski z Marek, prawdopodobnie rada powiatu zdejmie z siebie obowiązek podjęcia uchwały w tej sprawie, a podziału dokona komisarz wyborczy. Tak też się stało. Mimo, zakończenia i podsumowania konsultacji społecznych na czerwcowej sesji powiatowi radni nie głosowali nad projektem uchwały w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. W związku z czym, jak dowiedział się prezes Grupy Marki 2020 Jacek Orych, Komisarz Wyborczy w Warszawie 11 lipca wydał zarządzenie, w którym wzywa Radę Powiatu Wołomińskiego do dokonania nowego podziału powiatu na okręgi wyborcze. Konieczność dokonania zmian wynika z sytuacji demograficznej w powiecie, która znacząco uległa zmianie w porównaniu do 2002 roku, kiedy to przyjmowano uchwałę ustalającą obowiązujący dziś podział.

Jeśli rada powiatu nie zdecyduje się na podjęcie stosownej uchwały do 21 sierpnia pozostawiając tę kwestię do rozstrzygnięcia komisarzowi, wówczas Komisarz Wyborczy w Warszawie ustali nowy podział, który będzie obowiązywał podczas listopadowych wyborów. Oby w nowym podziale znalazł się czwarty mandat w radzie powiatu dla Marek. To zawsze jeden głos więcej w sprawach ważnych dla naszego miasta, które rozgrywają się na szczeblu powiatowym.

 

MARKI W RĘKACH MŁODZIEŻY

Jak co roku w obecnej kadencji samorządu, w czerwcu zorganizowana została sesja Młodzieżowej Rady Miasta Marki, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich mareckich szkół. Tym razem temat obrad brzmiał: „Aktywne Marki – w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Sesję otworzył przewodniczący rady miasta Dariusz Boryczko, który przywitał uczestników i zarządził wybór przewodniczącego obrad spośród młodzieżowych radnych. By wyłonić przewodniczącego, a właściwie przewodniczącą, potrzebne były aż dwa głosowania, ponieważ w pierwszym dwoje kandydatów uzyskało tyle samo głosów. Ostatecznie przewodniczącą została Zuzanna Pietrucha, reprezentująca Gimnazjum Nr 2.

Następnie głos zabrał burmistrz Janusz Werczyński, który z dużym zadowoleniem odniósł się do faktu, że młodzi mieszkańcy chcą angażować się w sprawy swojego miasta i życząc młodzieżowym radnym owocnych obrad wyraził nadzieję, że wśród młodzieży biorącej udział w sesji są przyszli radni, a może nawet przyszły burmistrz Marek.

Gdy przewodnicząca Zuzanna Pietrucha przeszła do głównego punktu obrad, kreatywność młodzieżowych radnych zdawała się nie mieć końca. Reprezentacji poszczególnych szkół po kolei prezentowali swoje propozycje w jaki sposób Marki mogą zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną swoich mieszkańców. Praktycznie w każdej prezentacji młodzież postulowała budowę miejskiego basenu, siłowni plenerowych, czy też uruchomienia wypożyczalni rowerów. To, jak wynika z przebiegu obrad, chyba najpilniejsze, zdaniem młodzieży, mareckie inwestycje. Nie brakowało również bardzo oryginalnych pomysłów, jak chociażby organizacja targów zdrowej żywności, czy marecki nightskating – nocny przejazd przez miasto zorganizowanej grupy rolkarzy i wrotkarzy, o co postulowali młodzieżowi radni ze Szkoły Podstawowej Nr 2.

Na zakończenie sesji młodzież miała możliwość zadawania pytań dotyczących funkcjonowania miasta, na które starali się odpowiadać obecni podczas obrad radni. Reprezentanci Gimnazjum Nr 1 Zofia Kania i Bartłomiej Kryca zgłosili projekt uchwały zawierającej wniosek o powołanie stałej młodzieżowej rady miasta, która obradowałaby cyklicznie, a nie jak do tej pory raz w roku. Po krótkiej dyskusji wniosek ten został przegłosowany jednomyślnie przez młodzieżowych radnych.

W nagrodę za poświęcony czas i wysiłek w przygotowanie wystąpień, młodzieżowi radni udali się na wycieczkę do Belwederu, gdzie zwiedzili ekspozycję poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, gabinet orderu wojennego Virtuti Militari, a także pałacowe wnętrza oraz belwederską kaplicę.

belweder wyc

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH I NIECO WSPOMNIEŃ

nagr oxfordJak co roku Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze przyznało stypendia dla najlepszych uczniów mareckich szkół za najlepsze wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Środki te pochodzą ze zbiórki 1% podatku jaki możemy przekazać na organizacje pożytku publicznego rozliczając się z podatku dochodowego.

Wręczenie stypendiów było okazją do wzięcia udziału w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w szkołach, których jestem absolwentem. Pamiętam dobrze, jak dokładnie 10 lat temu kończyłem Gimnazjum Nr 1 i stałem po drugiej stronie placu, który od tego momentu niewiele się zmienił, jak i sam budynek. Nawet pogoda była wówczas identyczna. Móc przemawiać do młodzieży szkolnej i do grona pedagogicznego będąc już po tej drugiej stronie to naprawdę bardzo ciekawe uczucie.

Nieco inaczej miała się sytuacja w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 1. Tu zmieniło się prawie wszystko. Szczególnie w ciągu ostatnich trzech lat. Pamiętam swoje pierwsze przemówienie podczas zakończenia roku szkolnego w 2011 roku. Nogi drżały mi jak nóżki w galarecie 🙂 W końcu słuchały mnie moje dwie wychowawczynie oraz duża grupa nauczycieli, która pracuje w Jedynce przez te wszystkie lata do dziś. Ale udało się i trema mnie nie zjadła. Jednak najbardziej budujące jest to, jak obecnie wygląda teren SP1. Wszystkie inwestycje, o których mówiłem trzy lata temu zostały zrealizowane. Mogłem przemawiać w wyremontowanej sali gimnastycznej. Przy szkole wyrósł „Orlik”, do tego nowa elewacja, miejsca parkingowe, plac zabaw i ogrodzenie.

Widok nowej Jedynki wywołuje zawsze uśmiech na mojej twarzy przejeżdżając Okólną.Ta satysfakcja, że udało się zrobić coś wartościowego podczas swojej kadencji. Coś, co będzie służyło przez wiele lat i zarazem coś bardzo potrzebnego dla lokalnej społeczności to uczucie bezcenne, rekompensujące te wszystkie przykre sytuacje, zjedzone nerwy i oczerniające słowa, jakich nie brakuje w działalności publicznej.

Jednak, mimo iż jestem najmłodszym radnym, już widzę jak dorasta kolejne pokolenie, które mam nadzieję, wkrótce w odpowiedzialny sposób przejmie stery nad miastem i godnie zajmie nasze miejsca. Osoby, które wzięły udział w pierwszej młodzieżowej sesji rady miasta w 2011 roku, jako reprezentanci szkół podstawowych, dziś ukończyły już gimnazjum, natomiast młodzież, która wzięła udział w pierwszym konkursie „Markowianin, Polak, Europejczyk, czyli nie taka Unia straszna…” stanie się w tym roku pełnoletnia. Całe szczęście młodzi chcą angażować się na rzecz naszego miasta. Mam nadzieję, że wkrótce umożliwi im to również powołana Młodzieżowa Rada Miasta Marki.

Trochę się rozpisałem, a zapomniałem przecież o najistotniejszej kwestii, czyli o stypendystach. W tym roku stypendia otrzymali:

Szkoła Podstawowa Nr 1
Julia Mioduszewska – za wybitne osiągnięcia w nauce,
Filip Michalski – za wybitne osiągnięcia w sporcie,

Zespół Szkół Nr 1
Zofia Kania – za wybitne osiągnięcia w nauce,
Paulina Makowska – za wybitne osiągnięcia w sporcie,
Piotr Rowicki – za wybitne osiągnięcia w sporcie,
Michał Sobolewski – za wybitne osiągnięcia w nauce

jedynka 25 lecie