STRUŻAŃSKIE BOISKO CORAZ BLIŻEJ

Nie ustają prace, by naprawić błędy przeszłości i przygotować grunt (w dosłownym tego słowa znaczeniu) bod budowę infrastruktury sportowej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Strudze. Wczoraj zadzwonił do mnie radny Dariusz Pietrucha, która prężnie działa w radzie rodziców w tej szkole. Cieszył się jak małe dziecko:

– Już nic nie stanie na przeszkodzie do wybudowania boiska przy szkole! Właśnie wszedł w życie nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki, na której ma być ono zlokalizowane. Wojewoda nie miał do niego zastrzeżeń. Projekt gotowy, a w czerwcu przetarg na budowę – opowiadał rozemocjonowany.

Droga do wybudowania boiska w Strudze była bardzo kręta. W 2002 roku rada miasta przyjmując plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu popełniła błąd i działkę, na której wówczas znajdowało się już wówczas boisko trawiaste zakwalifikowała jako teren leśny bez możliwości zabudowy, co uniemożliwiało umiejscowienie jakiejkolwiek infrastruktury sportowej. Przykre, że radny Marek Szczepanowski, który wówczas głosował za planem zagospodarowania wykluczającym możliwość budowy boiska przy szkole, głośno protestował w obecnej kadencji przeciwko budowie Orlika na ul. Stawowej, domagając się wybudowania kompleksu sportowego w Strudze, mimo, że jest to po prostu niemożliwe.

By naprawić ten błąd potrzebne było uchwalenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta. Prace trwały kilka lat, a rada miasta przyjęła studium 24 października 2012 roku. Następnie przystąpiono do przygotowania nowego planu zagospodarowania dla działki przy szkole, na której obecnie znajduje się boisko trawiaste, aby móc przekształcić je pod usługi oświaty i sportu. Uchwała w sprawie przyjęcia nowego planu zagospodarowania przestrzennego została podjęta 16 kwietnia 2014 roku i weszła w życie 13 maja, czyli zgodnie z przepisami 14 dni po opublikowaniu jej w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego (29 kwietnia).

Dodatkowo, w ubiegłym roku przygotowano już projekt infrastruktury sportowej, a w budżecie miasta na 2014 roku zabezpieczono środki. Projekt zakłada budowę dwóch boisk: do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz wielofunkcyjnego, a także bieżnię, szatnię i oświetlenie terenu. Teraz pozostaje czekać na ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy gwizdek na nowym boisku usłyszymy w listopadzie.

boisko Struga