WODA I ŚCIEKI NIE ZDROŻEJĄ

Wodociąg-logoWM_4To nie jest prima aprilisowy żart. Właśnie dziś radni otrzymali wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z projektem uchwały – w skrócie: propozycje stawek za wodę i ścieki. Ci, którzy nastawiają się na kolejne podwyżki są w błędzie. Opasły wniosek Wodociągu Mareckiego zawierający również sprawozdanie zarządu spółki z działalności za 2013 rok, proponuje zachowanie stawek za wodę dla gospodarstw domowych oraz stawek za odbiór ścieków na dotychczasowym poziomie. Symbolicznie woda zdrożeje dla zakładów wykorzystujących ją na potrzeby produkcji (o 3 grosze) oraz dla zakładów przemysłowych, usługowych i handlowych (o 1 grosz).

Rada Miasta nowe stawki przyjmie podczas kwietniowej sesji, która odbędzie prawdopodobnie przed Wielkanocą. Jednak decyzja radnych nie jest w tym wypadku wiążąca. Rada Miasta może podjąć uchwałę o odrzuceniu nowych taryf wyłącznie po stwierdzeniu, że zostały opracowane niezgodnie z przepisami. Natomiast, jeśli radni zdecydują się nie podejmować uchwały, ponieważ  przykładowo uznają, że stawki są za wysokie nie rodzi to żadnego skutku, a nowe taryfy i tak wejdą w życie 70 dni po złożeniu wniosku do rady miasta. Taki paradoks wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ścieki, która nie pozwala radzie gminy na dokonywanie jakichkolwiek zmian w taryfach, mimo, że stanowią one przedmiot dyskusji i podlegają zatwierdzeniu przez radnych.

stawki za wodę