TAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY NOWE PLACE ZABAW

18 lipca ogłoszono przetarg na budowę trzech nowych placów zabaw przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 oraz przy Zespole Szkół Nr 2. Najmłodszych markowian na pewno ciekawi, jak będą wyglądać nowy place i kiedy będzie można z nich korzystać. Zagłębiając się w dokumentację przetargową udało mi się znaleźć projekty oraz zabawki, które znajdą się na każdym z placów.

Termin składania ofert przez wykonawców mija w czwartek. Następnie miejscy urzędnicy w ciągu miesiąca dokonają analizy ofert i wybiorą najtańsze, które spełniają wszystkie wymogi przetargu. Wykonawcy będą mieć 30 dni od momentu podpisania umowy na urządzenie placów zabaw. Nowe miejsca zabaw dla najmłodszych gotowe będą do końca września.

Miasto na budowę trzech placów zabaw przeznaczyło 700 tys. złotych, z czego połowa środków pochodzić będzie z rządowego programu „Radosna Szkoła”.

plac zabaw 2

plac zabaw 3

plac zabaw 4

BEZPIECZNIEJ NA SKRZYŻOWANIU PIŁSUDSKIEGO/WSPÓLNA

Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 w Markach z ul. Wspólną. Od pewnego czasu na omawianym skrzyżowaniu zwiększyła się liczba kolizji drogowych, co potwierdza raport Komendy Stołecznej Policji przygotowany na zlecenie wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, który również zaangażował się w sprawę poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8 w Markach.

W odpowiedzi na interwencję senatorską Anny Aksamit, zastępca Dyrektora Oddziału Warszawa GDDKiA Leszek Sekulski informuje, iż do końca lipca na feralnym skrzyżowaniu zamontowane zostaną dodatkowe maszty z sygnalizatorami w celu poprawienia widoczności wyświetlanych sygnałów.

Treść interwencji senatorskiej Anny Aksamit

Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Raport Komendy Stołecznej Policji

W sprawę poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu alei Piłsudskiego z ulicą Wspólną zaangażował się również radny Arkadiusz Werelich:
Skrzyżowanie Piłsudskiego/Małachowskiego/Wspólna – jest raport Komendy Stołecznej Policji

MŁODZIEŻOWI RADNI WKRÓTCE RÓWNIEŻ W MARKACH?

IMAG0124Ustawa o samorządzie gminnym daje możliwość powołania młodzieżowej rady miasta jako organu doradczego dla „dorosłej” rady. Z takiego rozwiązania korzysta coraz więcej polskich samorządów. W obecnej kadencji w powiecie wołomińskim powołane zostały młodzieżowe rady w Wołominie i Radzyminie. Niedawno postawiono na młodzież również w niedalekim Legionowie. Czy idea samorządności wśród młodych zostanie rozpropagowana w Markach? O tym przekonamy się już niebawem.

W 2011 roku Komisja Oświaty, Kultury i Sportu za moją namową debatowała nad powołaniem w Markach młodzieżowej rady. Wówczas mieszane odczucia odnośnie tej inicjatywy zgłaszali radni Wspólnoty Samorządowej. Główne argumenty jakie padały podczas posiedzenia komisji to przede wszystkim umożliwienie młodemu pokoleniu wzięcia odpowiedzialności za swoje otoczenie, zwrócenie uwagi na funkcjonowanie samorządu, czy też zachęcenie do udziału w wyborach nie tylko tych samorządowych. Z najnowszego badania Eurometru wynika, że co piąty Polak w wieku do 30 lat nigdy nie brał udziału w jakichkolwiek wyborach, natomiast aż 60% młodych Polaków zadeklarowało, że obca jest im jakakolwiek działalność społeczna. Cel jaki nam przyświecał to rozbudzenie energii młodych markowian. Jednak daliśmy sobie czas, aby przyjrzeć się funkcjonowaniu okolicznych młodzieżowych rad i decyzję o powołaniu takiej instytucji w Markach odłożyliśmy na później.

W międzyczasie w obecnej kadencji samorządu odbyły się trzy młodzieżowe sesje rady miasta z okazji Dnia Dziecka, aby sprawdzić potencjał naszej młodzieży. Część z postulatów zgłaszanych przez młodych rajców udało się już nam zrealizować, m.in. skate-park w Strudze, czy też zagospodarowanie terenu SP1. Obrady młodzieżowej rady, spotykającej się raz do roku, pokazują, że warto oddać głos młodemu pokoleniu i wesprzeć jego pomysły na Marki. Myślę, że nadszedł ten moment, aby na poważnie powrócić do idei powołania stałej młodzieżowej rady miasta w oparciu o zasady funkcjonowania „dorosłej” rady. W sierpniu złożony zostanie projekt uchwały powołujący Młodzieżową Radę Miasta Marki razem z jej statutem oraz ordynacją wyborczą. Od decyzji Rady Miasta zależeć będzie, czy głos mareckiej młodzieży będzie bardziej słyszalny.

Wszystkie osoby oraz organizacje społeczne zachęcam do włączenia się w projekt powołania młodzieżowej rady miasta. Jeśli macie jakieś sugestie, pytania, czy chcecie podzielić się dobrymi praktykami z innych miast, zapraszam do kontaktu mailowego: pniewski.pawel@gmail.com lub na Facebooku.