REWOLUCJA ŚMIECIOWA DOCIERA DO MAREK

Rada Miasta w środę przyjęła pakiet uchwał, które zrewolucjonizują w Markach gospodarkę odpadami. Od lipca za odbiór i utylizację naszych śmieci odpowiadać będzie samorząd. Ile za to zapłacimy? Odpowiedź poniżej…

W drugim półroczu ratusz przejmie na siebie obowiązki odbierania odpadów z mareckich posesji, a ich właściciel opłatę za tę usługę uiści na rachunku bankowym urzędu, a nie jak do tej pory firmy, z której usług korzystano. Właściciel każdej mareckiej nieruchomości do 15 marca musi dostarczyć do urzędu miasta deklarację o liczbie osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości oraz do końca czerwca rozwiązać dotychczasową umowę na odbiór odpadów z prywatnym przedsiębiorcą, z którego usług korzystano. W przypadku budynków wielorodzinnych za złożenie deklaracji odpowiedzialny jest zarządca budynku.

Nowe miesięczne stawki ustalone przez Radę Miasta kształtują się następująco:
– 8 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, gdy będziemy segregować odpady,
– 17 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na danej posesji.

Przykład:
opłata miesięczna naliczona dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 osoby, na której prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów:
4 osoby x 8 złotych = 32 złote miesięcznie

Opłata miesięczna naliczona dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 osoby, w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów:
4 osoby x 17 złotych = 68 złote miesięcznie

Łączną opłatę naliczoną według powyższego schematu trzeba będzie uiszczać raz na kwartał z góry, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. System wchodzi w życie 1 lipca 2013 roku, a więc pierwszą opłatę należy wnieść do 15 lipca za trzeci kwartał 2013 roku.

Miasto podzielone zostało na 3 sektory w celu zorganizowania zbiórki odpadów komunalnych. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną 3 przetargi na wybór firm obsługujących każdy z sektorów. Dzięki takiemu rozwiązaniu ratusz zakłada, że ceny proponowane przez oferentów będą niższe, niż w przypadku ogłoszenia jednego przetargu na obsługę całego miasta.

Odpady zmieszane i biodegradowalne odbierane będą raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych oraz dwa razy na tydzień w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Natomiast odpady posegregowane odbierane będą jak dotychczas raz na miesiąc od nieruchomości z zabudową jednorodzinną oraz raz na tydzień w przypadku zabudowy wielorodzinnej.

Ponadto, przy ul. Dużej uruchomiony zostanie PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, umożliwiający właścicielom nieruchomości dostarczanie samemu odpadów w miarę potrzeby, np. skoszonej trawy, zużytego sprzętu elektronicznego, czy odpadów wielkogabarytowych. Natomiast odbiór tych odpadów z terenu posesji odbywać się będzie na zgłoszenie raz na pół roku (budynki jednorodzinne) lub raz na miesiąc (budynki wielorodzinne).

Link do deklaracji

Link do wywiadu z wiceprezydentem Legionowa Piotrem Zadrożnym, gdzie taki system sprawdza się od 2009 roku

NOWE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA BANDURSKIEGO MOŻLIWE W TYM ROKU

Ulica bpa Bandurskiego to jedna z najdłuższych ulic w Markach, przy której ciągle przybywa nowych zabudowań i mieszkańców. Od kilku już lat mieszkańcy odcinka pomiędzy al. Piłsudskiego a ul. Okólną starają się o wykonanie przejścia dla pieszych – niestety, bezskutecznie.

Odkąd na ul. Bandurskiego wybudowane bloki mieszkalne, mieszkańcy tego osiedla zgłaszali potrzebę utworzenia w okolicy przejścia dla pieszych. Ulica ta w coraz większym stopniu jest rozjeżdżana przez ciężarówki zmierzające do chłodni znajdujących się na końcu ulicy pod lasem. Jest również dojazdem samochodów z materiałami budowlanymi do osiedli budujących się za cmentarzem na Augustowie, Kobiałce, czy Mańkach-Wojdach.

Na prośbę mieszkańców dwukrotnie interweniowałem w tej sprawie u burmistrza. Dwukrotnie bez rezultatu nie otrzymując żadnej odpowiedzi. Tym razem postanowiłem przedstawić sprawę za pomocą interpelacji, która ma większą moc sprawczą niż zwykłe pismo, bowiem zarówno jej treść, jak i odpowiedź odczytywana jest podczas sesji Rady Miasta, a następnie dostępna w biuletynie informacji publicznej mareckiego ratusza.

Z odpowiedzi burmistrza wynika, iż w 2013 roku na jedynej niezabudowanej działce po parzystej stronie ulicy ma zostać wybudowany market spożywczy. Urząd Miasta zamierza wykorzystać ten fakt to wspólnego działania z inwestorem i wybudowania w tym miejscy chodnika oraz przejścia dla pieszych. Dla właścicieli okolicznych sklepów wiadomość o budowie kolejnego marketu nie napawa optymizmem. Niedawno po Markach rozeszła się wieść, że w blokach budowanych przy Okólnej na parterze otwarta ma zostać Biedronka (już trzecia w naszym mieście). Co zatem powstanie na ul. Bandurskiego: Lidl? PoloMarket? Kaufland? Odpowiedź uzyskamy jeszcze w bieżącym roku.

W interpelacji poruszyłem jeszcze jeden istotny problem, który istnieje w okolicy. Skrzyżowanie Bandurskiego/Okólna do niedawna było źle oświetlone. Po zmroku kierowcy skręcający z Okólnej w Bandurskiego w stronę cmentarza mieli problem z dostrzeżeniem w porę pieszych przechodzących przez pasy. Niedawno, po mojej interwencji zainstalowana została dodatkowa latarnia, która doświetla pasy. Mam nadzieję, że uratuje ona komuś życie lub zdrowie.

przejscie bandurskiego