SPORY DO KIESZENI

Stali czytelnicy mojego bloga doskonale wiedzą, że bardzo często jestem nieprzejednanym cenzorem poczynań burmistrza, dlatego mogą się poczuć lekko zaskoczeni. Są jednak takie momenty, kiedy trzeba schować spory do kieszeni i stanąć wspólnie w jednym szeregu. Takimi momentami są niewątpliwie celebracje rocznic wielkich wydarzeń w naszej historii. Dlatego też skierowałem do burmistrza list z podziękowaniem za zaangażowanie w organizację obchodów 92. rocznicy Bitwy Warszawskiej, który publikuję również na swoim blogu.

Marki, 6 września 2012 roku

Paweł Pniewski
Radny Miasta Marki

Pan
Janusz Werczyński
Burmistrz Miasta Marki

Szanowny Panie Burmistrzu,

14 sierpnia 2012 roku w Markach odbyły się uroczyste obchody 92. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Obchody, jako pierwsza marecka uroczystość, objęte zostały honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który skierował specjalny list do uczestników uroczystości.

W imieniu zespołu organizacyjnego przygotowującego mareckie obchody pragnę wyrazić głębokie wyrazy wdzięczności za wszelką pomoc uzyskaną przy organizacji uroczystości uzyskaną bezpośrednio od Pana oraz podległych Panu pracowników administracji samorządu Miasta Marki.

Wierzę, że wspólnie udało nam się stworzyć niezapomniane wydarzenie, które zapisze się w historii naszego Miasta. Jestem pewien, że nasz trud włożony w organizację mareckich Apeli Pamięci z okazji kolejnych rocznic Bitwy Warszawskiej zaowocuje w postaci zwiększonej świadomości wśród mieszkańców Marek o bohaterskich czynach, jakie rozegrały się na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 roku, a organizacji Apeli Pamięci podejmować się będą również przyszłe władze samorządowe Miasta Marki.

Niech ta uroczystość wpisze się na dobre do mareckiego kalendarza patriotycznych obchodów.

Łączę wyrazy szacunku,
Paweł Pniewski