IDZIE NOWE W OKSFORDZIE

Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym zmusiły do debaty nad przyszłością Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II. W związku z małą efektywnością nauczania w liceach profilowanych rząd zdecydował o wygaszaniu tego typu szkół. W miejsce mareckiego liceum profilowanego, które wchodziło w skład ZS1, nazywanego popularnie Oksfordem, Rada Miasta zmuszona była powołać nowe typy szkół, aby zachować ciągłość szkoły z wieloletnimi tradycjami.

Mimo, iż prowadzenie szkół średnich należy do zadań samorządu powiatowego, jednak w Markach na mocy porozumień ze starostwem od 1999 roku za szkolnictwo średnie odpowiedzialny jest samorząd gminy. Dlatego też jesienią ubiegłego roku stanęliśmy przed poważnym pytaniem: co dalej z Oksfordem?

Wcześniej, na zlecenie burmistrza przygotowano obszerne założenia funkcjonalno-użytkowe dla nowej siedziby ZS1. W dokumencie tym zapisano, iż zakłada się dążenie do zupełnego wygaszenia szkolnictwa średniego w Markach. Mimo, że burmistrz na jednej z listopadowych sesji Rady Miasta próbował przekonać nauczycieli wprowadzając ich w błąd, że zapis ten zaakceptowała i przyjęła Rada Miasta, jednak znacznie wcześniej radni Platformy Obywatelskiej oraz MSG zorganizowali spotkanie z gronem pedagogicznym ZS1, na którym obecny był burmistrz oraz dyrekcja szkoły. Podczas spotkania zdecydowaliśmy wspólnie że będziemy dążyli do powołania dwóch nowych typów szkół od roku szkolnego 2012/2013 w miejsce liceum profilowanego. Będzie to liceum ogólnokształcące oraz technikum informatyczne.

Nauczyciele na wspomniane spotkanie przygotowali prezentację multimedialną i zgodnie przekonywali, że dołożą wszelkich starań, by dwa nowe typy szkół funkcjonowały z sukcesami. Do września przygotowane zostaną dwie pracownie komputerowe, z których korzystać będą uczniowie technikum. Na nowych adeptów sztuki informatycznej czeka już aktualne, profesjonalne oprogramowanie. Nie zawiodą się również absolwenci gimnazjum, którzy swoje papiery złożą do liceum ogólnokształcącego. Trzy języki obce do wyboru, nowe pracownie informatyczne, doświadczona kadra nauczycielska, o czym świadczyć mogą wyniki egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz sukcesy uczniów w konkursach międzyszkolnych. Pracować będziemy również nad wymianami krajowymi i międzynarodowymi.

Pytania dotyczące uruchomienia nowych kierunków znaleźć można pod numerem telefonu: 22 781-10-17 lub wysłać na adres: zs1marki@zs1marki.pl. Od 22 do 26 czerwca absolwenci gimnazjów mogą jeszcze dokonywać zmian w wyborze szkół, do których składają swoje papiery.

Warunki i kryteria rekrutacji