JAŚNIEJ NA BANDURSKIEGO

Już wkrótce mieszkańcy ulicy Bandurskiego odczują poprawę w oświetleniu swojej ulicy. Na odcinku od Okólnej do zakrętu oraz przy ostatnich zabudowaniach na tej ulicy istnieją ciemne nieoświetlone obszary. Odstępy pomiędzy latarniami na Bandurskiego są bardzo duże, co powoduje dyskomfort wśród mieszkańców, jak również pozostałych użytkowników drogi. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, jedna z mieszkanek mówiła, że boi się chodzić po zmroku ulicą Bandurskiego z racji tych ciemnych miejsc i prosiła o poprawę sytuacji, a pamiętajmy, że tą ulicą większość mieszkańców dociera i wraca z cmentarza.

Pierwsze rozmowy na temat sytuacji na Bandurskiego toczyły się jeszcze w styczniu, a w maju klub radnych PO złożył wniosek do burmistrza o uzupełnienie oświetlenia na wspomnianej ulicy. 22 czerwca pojawiła się odpowiedź wiceburmistrza Krzysztofa Wnuka, w której przychyla się do naszego wniosku. Prace mają zostać wykonane jeszcze w tym miesiącu. W imieniu mieszkańców dziękuję.

IDZIE NOWE W OKSFORDZIE

Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym zmusiły do debaty nad przyszłością Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II. W związku z małą efektywnością nauczania w liceach profilowanych rząd zdecydował o wygaszaniu tego typu szkół. W miejsce mareckiego liceum profilowanego, które wchodziło w skład ZS1, nazywanego popularnie Oksfordem, Rada Miasta zmuszona była powołać nowe typy szkół, aby zachować ciągłość szkoły z wieloletnimi tradycjami.

Mimo, iż prowadzenie szkół średnich należy do zadań samorządu powiatowego, jednak w Markach na mocy porozumień ze starostwem od 1999 roku za szkolnictwo średnie odpowiedzialny jest samorząd gminy. Dlatego też jesienią ubiegłego roku stanęliśmy przed poważnym pytaniem: co dalej z Oksfordem?

Wcześniej, na zlecenie burmistrza przygotowano obszerne założenia funkcjonalno-użytkowe dla nowej siedziby ZS1. W dokumencie tym zapisano, iż zakłada się dążenie do zupełnego wygaszenia szkolnictwa średniego w Markach. Mimo, że burmistrz na jednej z listopadowych sesji Rady Miasta próbował przekonać nauczycieli wprowadzając ich w błąd, że zapis ten zaakceptowała i przyjęła Rada Miasta, jednak znacznie wcześniej radni Platformy Obywatelskiej oraz MSG zorganizowali spotkanie z gronem pedagogicznym ZS1, na którym obecny był burmistrz oraz dyrekcja szkoły. Podczas spotkania zdecydowaliśmy wspólnie że będziemy dążyli do powołania dwóch nowych typów szkół od roku szkolnego 2012/2013 w miejsce liceum profilowanego. Będzie to liceum ogólnokształcące oraz technikum informatyczne.

Nauczyciele na wspomniane spotkanie przygotowali prezentację multimedialną i zgodnie przekonywali, że dołożą wszelkich starań, by dwa nowe typy szkół funkcjonowały z sukcesami. Do września przygotowane zostaną dwie pracownie komputerowe, z których korzystać będą uczniowie technikum. Na nowych adeptów sztuki informatycznej czeka już aktualne, profesjonalne oprogramowanie. Nie zawiodą się również absolwenci gimnazjum, którzy swoje papiery złożą do liceum ogólnokształcącego. Trzy języki obce do wyboru, nowe pracownie informatyczne, doświadczona kadra nauczycielska, o czym świadczyć mogą wyniki egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz sukcesy uczniów w konkursach międzyszkolnych. Pracować będziemy również nad wymianami krajowymi i międzynarodowymi.

Pytania dotyczące uruchomienia nowych kierunków znaleźć można pod numerem telefonu: 22 781-10-17 lub wysłać na adres: zs1marki@zs1marki.pl. Od 22 do 26 czerwca absolwenci gimnazjów mogą jeszcze dokonywać zmian w wyborze szkół, do których składają swoje papiery.

Warunki i kryteria rekrutacji

O MARKACH W KURIERZE WILEŃSKIM

W dniach 8-11 maja 2012 w Markach gościliśmy uczniów polskiej Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie, którzy zostali zaproszeni przez Radę Miasta Marki oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego.  Dzięki samorządom Miasta Marki i Województwa Mazowieckiego oraz prywatnym sponsorom dzieci mogły skorzystać z bogatego programu wizyty.  Była to pierwsza wymiana uczniowska, w której udział wzięła marecka szkoła podstawowa. Rewizyta mareckich uczniów w Wilnie planowana jest jesienią br. Relacja z wizyty polskich uczniów z Wilna ukazała się 30 maja w Kurierze Wileńskim.