433 TYS. ZŁOTYCH DLA MAREK NA BUDOWĘ ORLIKA PRZY SP1

Piątek trzynastego okazał się szczęśliwy dla naszego miasta. Podczas sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która odbyła się 13 kwietnia radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wśród 38 gmin, które otrzymają dofinansowanie znalazły się Marki.

To już kolejny krok wykonany przez samorząd województwa w celu wsparcia budowy nowych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego. W lutym zarząd województwa w drodze uchwały wytypował  jednostki samorządu terytorialnego, które rekomendował do udzielenia dotacji.  Oznaczało to, że nasz wniosek spełnił wszystkie wymogi formalne i można było przystąpić do planowania tej inwestycji mając gwarancję dofinansowania ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333tys. złotych. W związku z powyższym 29 lutego Rada Miasta Marki jednogłośnie podjęła uchwałę przygotowaną przez radnych z klubów „O Przyszłość Marek”, „Marki 2020” oraz Platforma Obywatelska RP w sprawie przystąpienia do V edycji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W styczniu w budżecie miasta zabezpieczono środki na wkład własny dla tej inwestycji.

Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyznaje Markom dotację w kwocie 100 tys. złotych na budowę drugiego już Orlika. Łącznie miasto otrzyma 433 tys. złotych na zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1. Poza kompleksem boisk wybudowanym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” powstanie również bieżnia ze stanowiskiem do skoku w dal oraz parkingi. W 2012 roku w powiecie wołomińskim Orliki powstaną również w Wołominie oraz  Strachówce.