ZNAMY JUŻ FINALISTÓW UNIJNEGO KONKURSU!

2 marca, zgodnie z planem odbył się w mareckich gimnazjach I etap Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Markowianin, Polak, Europejczyk, czyli nie taka Unia straszna…” organizowanym pod honorowym patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Rafała Trzaskowskiego. W zmaganiach konkursowych udział wzięło 57 uczestników z czterech gimnazjów. Najliczniejszą reprezentację wystawiło Gimnazjum Nr 1, którego uczniowie zgarnęli aż 8 miejsc finałowych.

I etap unijnego konkursu składał się z 30 pytań testowych oraz otwartych sformułowanych na podstawie materiałów przekazanych szkołom przez Punkt Informacyjny Unii Europejskiej w Warszawie. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą dotyczącą historii integracji europejskiej w XX wieku, podać kompozytora oraz tytuł hymnu Unii Europejskiej, datę wstąpienia Polski do UE, czy też wskazać miasta, w których obraduje Parlament Europejski. Nie brakowało również pytań podchwytliwych. Młodzi europejczycy musieli zastanowić się nad podaniem daty, kiedy Polska przyjmie unijną walutę, odpowiedzieć na pytanie, czy Unia Europejska jest organizacją pozarządową, jak również wskazać stolicę Węgier – wybór pomiędzy Budapesztem a Bukaresztem, jak się okazało, sprawił uczestnikom niemały kłopot.

Dziesiątka najlepszych, przed którymi Unia nie ma już chyba żadnych tajemnic, spotka się 10 marca w Mareckim Ośrodku Kultury im. T. Lużyńskiego aby napisać etap finałowy. Oto ona (w porządku alfabetycznym):

  1. Julia Chojecka (Gimnazjum Nr 1)
  2. Bartosz Długiński (Gimnazjum Nr 1)
  3. Małgorzata Godlewska (Gimnazjum Nr 2)
  4. Sebastian Gołębiewski (Gimnazjum Nr 1)
  5. Kacper Kalinowski (Gimnazjum Nr 1)
  6. Marcin Kapusta (Gimnazjum Nr 1)
  7. Cezary Kozakiewicz (Gimnazjum Nr 1)
  8. Joanna Szczęsna (Gimnazjum Nr 1)
  9. Damian Uszyński (Gimnazjum Nr 1)
  10. Aleksandra Wysocka (Gimnazjum Katolickie)