Z MAREK DO BRUKSELI

Już 2 marca w mareckich gimnazjach odbędzie się pierwszy etap Konkursu Wiedzy o UE „Markowianin, Polak, Europejczyk, czyli nie taka Unia straszna…” organizowany przez Radę Miasta Marki oraz Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. Już w ciągu trzech dni od przesłania zaproszenia do szkół zgłosiło się ponad 50 uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie.

O wsparcie naszego konkursu zgłosiłem się z prośbą do europosła Rafała Trzaskowskiego, który z radością postanowił przyjąć patronat honorowy nad konkursem oraz zorganizować wyjazd studyjny do Brukseli dla trzech laureatów. Europoseł ufunduje również nagrody dla pozostałych finalistów konkursu, a jego asystenci przeprowadzą Lekcję Europejską w MOKu dla mareckich uczniów 16 marca podczas gali finałowej.

Wyjazd do Brukseli, którego najważniejszym punktem będzie zwiedzanie Parlamentu Europejskiego zaplanowano już na 27 marca. Szczegóły konkursu, regulamin oraz zapisy dla uczniów szkół spoza obszaru Marek na www.markiue.pl

ORLIK BLIŻEJ JEDYNKI!

Kolejny krok przybliżający Szkołę Podstawową Nr 1 do nowych boisk został wykonany. Po zgłoszeniu mareckiej lokalizacji do V edycji programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przez miejskich urzędników, Zarząd Województwa Mazowieckiego w drodze uchwały wytypował samorządy, które rekomendowane będą radnym sejmiku do udzielenia dotacji. Wśród proponowanych 52 lokalizacji znalazła się marecka Jedynka!

Przypomnijmy, że program „Moje Boisko – Orlik 2012” ustanowiony został przez rząd Donalda Tuska z okazji organizacji w Polsce i na Ukranie EURO 2012. Miał on na celu poprawę infrastruktury sportowej w Polsce, dzięki wybudowaniu 2012 kompleksów sportowych w całym kraju, składających się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. Jednostki samorządowe budujące Orliki otrzymywały wsparcie w wysokości 333tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 333tys. zł od samorządu województwa. Jako, że liczba funkcjonujących Orlików w Polsce już w 2011 roku znaczącą przekroczyła zakładane 2012, tegoroczną edycję programu można potraktować jako ponadprogramową.

Zaakceptowanie mareckiej lokalizacji przez Sejmik Województwa Mazowieckiego potwierdzi spełnienie wszystkich wymogów formalno-prawnych przez nasz wniosek i da gwarancję dotacji dla inwestycji z Ministerstwa Sportu. Obecnie, trudno określić, na jakim poziomie dofinansowany będzie program budowy Orlików w tym roku przez samorząd województwa. A wszystko za sprawą „janosikowego”, które od kilku lat poważnie obciąża budżet Mazowsza. Jest to subwencja wyrównawcza, jaką bogatsze samorządy płacą biedniejszym. W tym roku z mazowieckiej kasy za sprawą „janosikowego” ubędzie ok. 660mln zł.

W sejmie 15 lutego odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej zasady naliczania „janosikowego”. Projekt został skierowany do prac w komisjach. Miejmy nadzieję, że posłowie szybko znajdą wspólne stanowisko w tej kwestii, dzięki czemu Mazowsze odzyska dodatkowe środki na inwestycje. Bądźmy dobrej myśli i wyczekujmy informacji o przeznaczeniu przez samorząd województwa pełnych 333tys. zł na drugiego mareckiego Orlika. Ostateczna decyzja zapadnie prawdopodobnie w marcu.

ZMIANY NA SOSNOWEJ

Już niedługo duże zmiany czekają ulicę Sosnową. W 2012 roku pojedziemy nowym pasem do skrętu w prawo na skrzyżowaniu z aleją Piłsudskiego, zmodernizowany zostanie przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki, wykonane zostanie również odwodnienie ulicy na odcinku pomiędzy Krótką a Kościuszki.

1 marca 2011 roku w swojej interpelacji skierowanej do burmistrza prosiłem o przedstawienie informacji na temat przebiegu prac projektowych dotyczących przebudowania skrzyżowania ulicy Sosnowej z aleją Piłsudskiego w celu wydzielenia specjalnego pasa do skrętu w prawo. W odpowiedzi otrzymałem informację, z której wynikało, że dokumentacja projektowa wykonywana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie będzie gotowa do 31 marca 2011. W bieżącym roku przebudowa wspomnianego skrzyżowania znalazła się w projekcie budżetu, a Rada Miasta zabezpieczyła na ten cel niezbędne środki 31 stycznia.

Kolejną inwestycją na Sosnowej będzie budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od Krótkiej do Kościuszki. W miejscu tym od lat zbierają się potężne kałuże, które rozchlapywane są przez przejeżdżające pojazdy na pobocze i chodnik. W miejscu tym znajduje się również przystanek autobusowy, co dodatkowo motywuje do wykonania prac odwodnieniowych. W tym roku zmodernizowany zostanie również sam przystanek, ponieważ jego stan, praktycznie od początku istnienia, pozostawia wiele do życzenia.

Przypomnę, że w ubiegłym roku rozpoczęliśmy budowę kanalizacji deszczowej nieopodal w ulicy Okólnej oraz Kościuszki od skrzyżowania z Okólną do Wołodyjowskiego. Koszt tej inwestycji to ponad 1 mln złotych.

24H NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU

Od początku obecnej kadencji samorządu terytorialnego wspólnymi siłami staramy się, aby Marki zagościły w świadomości najważniejszych osób w państwie, które nawet małymi gestami wspomagają działania władz miasta, pamiętając o mieszkańcach Marek. Po pierwszym roku kadencji bilans wsparcia wychodzi zdecydowanie na plus dla naszego miasta. Oby tego wsparcia nie zabrakło podczas kolejnych lat.

Już na początku kadencji, gdy Sejmik Województwa Mazowieckiego wybrał nowy zarząd, w skład którego wszedł wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski, mieszkaniec naszego powiatu, klub radnych PO w Radzie Miasta Marki został zaproszony na spotkanie, podczas którego padła jasna deklaracja, że wicemarszałek Strzałkowski będzie do dyspozycji mareckiego samorządu, by wspomagać nasze działania.

Nie trzeba było długo czekać, by słowa zamienić w czyny i na prośbę dyrekcji Zespołu Szkół Nr2 Samorząd Województwa Mazowieckiego ufundował nagrody dla zwycięzców VI Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. Podczas tegorocznej edycji Konkursu udało się pójść dwa kroki dalej – impreza otrzymała patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego, a województwo ufundowało nagrody dla wszystkich uczestników, którzy znaleźli się na podium.

Wicemarszałek Strzałkowski wsparł również merytorycznie budowę pierwszego mareckiego Orlika, który powstał przy ulicy Stawowej. Czuwał nad przebiegiem inwestycji, aby Marki nie utraciły dofinansowania tej inwestycji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, a następnie wziął udział w otwarciu obiektu gratulując samorządowi mareckiemu tak wielkiego sukcesu.

Oficjalne wsparcie od Samorządu Województwa otrzymała również inna impreza, która jesienią odbyła się w Markach – Marki Nordic Walking Cup, która otrzymała patronaty honorowe m.in. od Ministra Sportu oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pulę nagród dla uczestników zawodów wzbogacił Samorząd Województwa, jak również posłanka Jadwiga Zakrzewska, która ufundowała nagrody specjalne.

Zaangażowanie posłanki Zakrzewskiej, która pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w organizację Marki Nordic Walking Cup wiąże się z uroczystością zorganizowaną w Markach w przededniu rocznicy Bitwy Warszawskiej. 14 sierpnia po raz pierwszy w dziejach powojennej Polski w Markach zorganizowaliśmy Apel Pamięci z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego i przedstawicieli najwyższych osób w państwie. Na uroczystości w imieniu Marszałka Sejmu występowała właśnie posłanka Jadwiga Zakrzewska jako Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. W uroczystości prawdopodobnie po raz pierwszy w historii Marek udział wziął również przedstawiciel Prezydenta RP Michał Szweycer z prezydenckiej Kancelarii, który w imieniu Prezydenta złożył wieniec i oddał hołd polskim żołnierzom spoczywających na mareckim cmentarzu.

Dzięki zaproszeniu posłanki Zakrzewskiej na obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej do Marek odbyliśmy z Panią Poseł kilka rozmów, podczas których przedstawiliśmy problemy z jakimi borykają się Marki i również otrzymaliśmy zapewnienie wsparcia. Po wizycie w Markach posłanka Zakrzewska postanowiła przekazać historyczne dokumenty z wojny polsko-bolszewickiej z Centralnego Archiwum Wojskowego dotyczące odznaczenia członka jej rodziny orderem Virtuti Militari właśnie mareckiej Szkole Podstawowej Nr3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920. Aktualnie, pracujemy nad kolejnymi projektami, które wesprze Pani Poseł Jadwiga Zakrzewska.

W naszych działaniach samorządowych wsparcie otrzymaliśmy od kolejnej posłanki Alicji Dąbrowskiej, która pomogła w organizacji wycieczek do gmachu Sejmu oraz Muzeum Ziemi PAN, które klub radnych PO ufundował dwóm klasom ze Szkoły Podstawowej Nr1, które uzyskały najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2010/2011.

Rok 2012 rozpoczął się od potężnego uderzenia. Zabiegi o budowę obwodnicy Marek wreszcie przyniosły skutek. Na zaproszenie mareckiej i radzymińskiej Platformy oraz Grupy Marki 2020 wojewoda Jacek Kozłowski ogłosił, że dołoży wszelkich starań, by marecka obwodnica powstała do końca 2015 roku! Kilka dni temu udało się zrobić kolejny krok w kierunku tej inwestycji – GDDKiA ogłosiła przetarg na koncepcję budowy obwodnicy, na jesieni natomiast ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

Właśnie ruszamy z nową inicjatywą, która zorganizowana zostanie dzięki wsparciu kolejnej osoby piastującej wysoką funkcję publiczną. W marcu odbędzie się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla gimnazjalistów pod honorowym patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Rafała Trzaskowskiego. Dzięki współpracy z europosłem Trzaskowskim do Brukseli wyjedzie trzech laureatów konkursu! Wyjazd sfinansowany i zorganizowany zostanie przez Biuro Poselskie europosła. Asystenci europosła Trzaskowskiego przeprowadzą również „lekcję europejską” dla mareckich gimnazjalistów, na której być może pojawi się również sam Rafał Trzaskowski.

Działalność samorządowa to nie tylko skostniała administracja, ale również i szeroko pojęta dyplomacja. Całe szczęście coraz więcej samorządowców, również i tych mareckich zauważa, że praca radnego nie ogranicza się jedynie do debat na komisjach czy sesjach oraz podnoszenia ręki podczas głosowań. Radnym jest się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Gdy istnieje możliwość, aby zrobić coś dla swojego miasta należy ją wykorzystać, bo po to zostaliśmy obdarzeni zaufaniem przez mieszkańców, by działać dla ich dobra, a nie podpisywać się pod cudzymi zabiegami własnym imieniem i nazwiskiem, aby przykryć swoją obojętność na sprawy Marek. Działajmy tak, abyśmy nie musieli pod koniec kadencji ze wstydem i obawą patrzeć w oczy swoich wyborców, by nie wyszło na jaw, że to nie ja zabiegałem o remont szkoły, odwodnienie ulicy, czy budowę boiska, ale tylko podpisałem się pod tym, bo moja praca przez 4 lata ograniczała się jedynie do podniesienia ręki na sesji zgodnie z wytycznymi i usprawiedliwiania swojej bezczynności brakiem środków.