PODSUMOWUJĄCY ALFABET

Długo zastanawiałem się jak podsumować mijający rok. Postanowiłem, że dokonam tego w luźny sposób, czasem z przymrużeniem oka, za pomocą abecadła z subiektywnie dobranymi hasłami. Wiem, że wiele wydarzeń pominąłem, jednak w 2011 roku działo się tak dużo, że nie sposób wszystkiego zawrzeć w jednym wpisie.

Miłej lektury. Czytaj dalej

PARTNER DLA JEDYNKI

Już w pierwszej połowie 2012 roku Szkoła Podstawowa Nr1 im. Kornela Makuszyńskiego może wzbogacić się o międzynarodowego partnera.

Nie samym chlebem żyje człowiek, podobnie nie samymi lekcjami zdobywa wiedzę uczeń. Poszerzanie młodych horyzontów przybiera obecnie bardzo różnorodne formy. Nauczyciele, by przekazać uczniom wiedzę, której nie znajdziemy w podręcznikach, organizują dodatkowe zajęcia dydaktyczne, szkolne wydarzenia kulturalne, czy też wycieczki, m.in.. do muzeów, szczególnie tych interaktywnych, w których zwiedzający mogą bez skrępowania obcować z eksponatami.

Powszechną praktyką jest również nawiązywanie porozumień z zagranicznymi szkołami i organizowanie wymian uczniowskich. Dzięki temu uczniowie mają możliwość bezpośrednio obcować z kulturą i historią innego państwa, również nieocenionym wkładem w rozwój młodej osoby są kontakty towarzyskie z rówieśnikami wywodzącymi się z innego kręgu kulturowego. Gdy wymiana ta dotyczy Polaków mieszkających za granicą, szczególnie w dawnych granicach Rzeczypospolitej, wartość takich kontaktów wzrasta. Młodzi uczniowie poza wiedzą dotyczącą danego państwa, mają możliwość przyjrzenia się jak wygląda życie swoich rodaków za granicą oraz jak pielęgnować swoją tożsamość narodową, by nie zostać wchłoniętym przez otoczenie.

Właśnie taką możliwość mogą otrzymać uczniowie mareckiej Jedynki. W grudniu podczas wizyty na Litwie nawiązałem kontakty z gronem pedagogicznym polskiej Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie i przedstawiłem propozycję nawiązania współpracy i przeprowadzenia wymian uczniowskich. Pomysł ten zyskał aprobatę zarówno przedstawicieli wileńskiej szkoły, jak i dyrekcji mareckiej Jedynki. Dość myląca może być nazwa partnera z Wilna, jednak na Litwie system oświaty ma inną konstrukcję niż w Polsce i w skład litewskich szkół średnich wchodzą również klasy nauczania początkowego i podstawowego. Szczegóły porozumienia pomiędzy Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego a Szkołą Średnią im. Władysława Syrokomli uzgadnianie będą na początku przyszłego roku, aby jeszcze w obecnym roku szkolnym zorganizować pierwszą wymianę pomiędzy uczniami.

W dobie nasilającego się litewskiego nacjonalizmu Marki będą mogły pomóc naszym rodakom z Litwy goszcząc kolejne już pokolenie Polaków wychowywanych na polskich ziemiach oderwanych od Rzeczypospolitej po II wojnie światowej. Nasi rodacy z Wilna będą mieli możliwość zamieszkania na czas pobytu w Polsce w mareckich rodzinach oraz zwiedzenia stolicy i okolic. Podobnie wyglądać będzie wyjazd mareckich uczniów do Wilna.

Współpraca ze szkołą na Litwie nawiązuje również do historii Marek, której zagraniczne wątki nie ograniczają się jedynie do pochodzących z Anglii braci Briggs. W Pustelniku w Czerwonym Dworze na początku XX wieku przebywał i zmarł wybitny litewski artysta Mikołaj Konstanty Ciurlionis. Dziś w Markach znajduje się jego ulica.

KOMPROMIS

Radni wypracowali kompromis w sprawie nowych założeń do budowy Zespołu Szkół Nr1. Po merytorycznym spotkaniu grupy negocjacyjnej w środę podczas dokończenia nadzwyczajnej sesji Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę stworzoną na wtorkowym spotkaniu roboczym.

We wtorek 29 listopada odbyło się spotkanie robocze, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klubów radnych, burmistrz oraz ze strony starostwa radny powiatu Adam Kopczyński. Przedstawiciele klubów „Marki 2020”, „O Przyszłość Marek” oraz Platforma Obywatelska RP przygotowali projekt uchwały z naniesionymi poprawkami, które wynikały z przebiegu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Po merytorycznej dyskusji wprowadzono kilka poprawek zgłoszonych przez Wspólnotę Samorządową oraz ustalono, że nowy projekt uchwały zostanie przedstawiony podczas obrad Rady Miasta jako wspólna inicjatywa, pod którą podpiszą się wszystkie kluby radnych.

Nowa uchwała w sprawie założeń do budowy Zespołu Szkół Nr1 przede wszystkim rozdziela inwestycję na dwie części, co znacznie ułatwi wyliczenie kosztów budowy i utrzymania gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Marki odpowiadać będą za budynek gimnazjum oraz infrastrukturę towarzyszącą (hala sportowa, boiska, pływalnia…), natomiast starostwo wołomińskie odpowiadać będzie za obiekt w którym mieścić się będzie szkoła ponadgimnazjalna stanowiąca odrębny budynek. Rozdzielenie to ma na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi trudnościami związanymi we wspólną budową jednego przedsięwzięcia przez 2 podmioty. W przypadku braku środków starostwa, których wysokość nie jest jeszcze znana, Marki bez opóźnień będą mogły realizować swoją inwestycję polegającą na budowie gimnazjum na 800 uczniów.

Ponadto w uchwale słowo technikum zastąpiono zwrotem szkoła ponadgimnazjalna, aby nie zamykać się jedynie na kształcenie techniczne. Pozwoli to na przeniesienie do nowego budynku również liceum ogólnokształcącego, które zostanie powołane od nowego roku szkolnego. Po zakończeniu nadzwyczajnej sesji odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miasta, na której m.in. przyjęto uchwały intencyjne w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Nr1 dwóch nowych szkół w związku z wygaszaniem liceum profilowanego. W roku szkolnym 2012/2013 ogłoszony zostanie nabór do liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Nie udało się przegłosować poprawki w sprawie jednoznacznego ustalenia profilu technikum jako informatycznego, zgodnie z oczekiwaniami dyrekcji szkoły oraz grona pedagogicznego. Jednak wszystko wskazuje na to, że władze powiatu odpowiadające za szkolnictwo ponadgimnazjalnej przychylą się do tej propozycji.

W nowej uchwale przywrócono opis części dydaktycznej dla gimnazjum, wskazano ilość sal do nauki, laboratoriów językowych i informatycznych. Wprowadzono również korektę zagospodarowania terenu, wykreślono sztywne wymiary boiska piłkarskiego oraz torów bieżni okólnej.

Zgodnie z zapowiedziami burmistrza konkurs na projekt gimnazjum powinien zostać ogłoszony w ciągu dwóch tygodni. Terminy postępowania konkursowego mają być dostosowane do starań miasta o fundusze norweskie. 16 listopada radni klubów PO, „Marki 2020”, „O Przyszłość Marek” oraz radna Agnieszka Lużyńska złożyli wniosek o rozpoczęcie procedury pozyskania 85% bezzwrotnej dotacji na budowę nowej siedziby gimnazjum ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Niewiadomą pozostaje w dalszym ciągu wysokość środków, jakie powiat wołomiński przeznaczy na budowę szkoły ponadgimnazjalnej w Markach. Wieloletni Program Inwestycyjny powiatu zgodnie z harmonogramem miał zostać przedstawiony radnym do końca listopada, jednak w dalszym ciągu trwają prace nad tym dokumentem. Miejmy nadzieję, że w WPI znajdzie się jak najwięcej pieniędzy dla Marek, ponieważ samo wyposażenie jednego warsztatu dla 15 uczniów technikum kosztuje ok. pół miliona złotych, a należy pamiętać, że w technikum przewiduje się miejsce dla 400 uczniów. W mediach i podczas obrad nadzwyczajnej sesji padały kwoty 10, a nawet 17 mln złotych dla Marek. Oby planowane środki były bliższe tej drugiej kwocie.