BAŃKA MYDLANA

Marzenia i szumne zapowiedzi o wielkich pieniądzach z powiatu mających pomóc wybudować nowoczesne gimnazjum w Markach prysnęły wczoraj w jednej chwili. Obecny na wczorajszej nadzwyczajnej, zwołanej na wniosek Wspólnoty i PiSu, sesji Rady Miasta wicestarosta wołomiński Konrad Rytel zadeklarował, że Starostwo nie dołoży ani złotówki do hali sportowej, pływalni, zaplecza sportowego, ani innych części budynku, które budowane będą z myślą o gimnazjalistach.

Powiat zainteresowany jest jedynie sfinansowaniem części Zespołu Szkół wydzielonej z bryły budynku, w której znajdą się sale lekcyjne dla technikum i warsztaty. Jest jednak jeden niezwykle istotny warunek: Marki nie będą miały nic do powiedzenia jakiego rodzaju szkoła ponadgimnazjalna zostanie utworzona w nowej siedzibie Zespołu Szkół Nr1 przy ul. Wspólnej. Decyzja zostanie podjęta przez powiat na podstawie własnych analiz i oczekiwań.

Ponadto szkoła naszych marzeń, nad którą pracowaliśmy od początku kadencji zostanie podzielona na dwie części. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby funkcjonalność nowego budynku była zachętą dla przyszłych uczniów, by ograniczyć odpływ mareckiej młodzieży do Warszawy. Jednak funkcjonalność ta zostanie zachowana tylko dla gimnazjum. Na sesji radni usłyszeli, że uczniowie technikum nie muszą korzystać z basenu podczas zajęć wychowania fizycznego. Nie zaprzeczono mojej tezie, mówiącej o tym, że wnioskodawcy uchwały zapomnieli o zwiększeniu zaplecza sportowego w chwili zwiększenia liczby uczniów, a co za tym idzie oddziałów o ponad 20%, co skutkować będzie zajęciami w-f na korytarzach w XXI wieku. Hala sportowa ma być wynajmowana dla technikum, jednak w tej sytuacji oczywistym jest, że pierwszeństwo z jej korzystania będą mieć uczniowie gimnazjum.

Kontynuacja nadzwyczajnej sesji w środę 30 listopada. Wspólnota Samorządowa już odtrąbiła swoje zwycięstwo pisząc na stronach internetowych, że stanowisko zostało już wypracowane i udało się przekonać „nieprzekonanych” do swoich racji. Chyba musieliśmy uczestniczyć w dwóch różnych sesjach, bo niemal całe posiedzenie polegało na przekonaniu Wspólnoty, że powiat nie ma pieniędzy na budowę Zespołu Szkół w Markach, a mariaż z powiatem na ich warunkach nie jest korzystny dla Marek. Słowa wicestarosty Konrada Rytla to potwierdziły. Walka toczy się obecnie nie o środki na gimnazjum, ale o przyszłość szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Markach, które jest obecnie zagrożone.

Wspólnota Samorządowa nie zgodziła się na wprowadzenie pod obrady uchwał w sprawie powołania liceum ogólnokształcącego i technikum informatycznego w Markach w miejsce wygaszanego ustawowo liceum profilowanego funkcjonującego obecnie w Zespole Szkół Nr1. Propozycję utworzenia LO i technikum informatycznego przedstawiło grono pedagogiczne, które 20 października złożyło w tej sprawie stosowny wniosek na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy radnych PO i MSG. Mam nadzieję, że brak zgody Wspólnoty na jak najszybsze podjęcie uchwał w tej sprawie nie jest zapowiedzią problemów związanych z powołaniem wspomnianych szkół.