DO 20 WRZEŚNIA MASZ SZANSĘ NA TAŃSZE PRZYŁĄCZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego na posesji. Wodociąg Marecki jako inwestor zastępczy do 20 września czeka na deklaracje od mieszkańców, aby wziąć udział w konkursie i walczyć o tańsze przyłącza na mieszkańców Marek.

NFOŚiGW  pokryje do 45% wartości przyłącza. Kolejne 45% finansowane będzie przez kredyt udzielany przez NFOŚiGW na preferencyjnych warunkach. Warunkiem zgłoszenia swojej posesji jest przesłanie do 20 września 2011 roku deklaracji udziału w programie, która znajduje się pod tym linkiem. Deklarację można przesłać mejlowo na adres biuro@wodociagmarecki.pl, a następnie dostarczyć osobiście po 20 września lub wysłać pocztą.

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za przyłącze po uzyskaniu dotacji z NFOŚiGW. Jest jedynie wyrażeniem zainteresowania na wykonanie przyłącza przez wykonawcę wyłonionego przez Wodociąg na drodze przetargu publicznego.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod numerem tel. (22) 781-35-32 i (22) 771-46-93 lub osobiście w Wodociągu Mareckim przy ul. Żeromskiego 30 w Markach.