TARGÓWEK POTRAFI…

Władze dzielnicy Targówek potrafią zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych. Pasy na przejściach dla pieszych w okolicy Gimnazjum nr 145, do którego uczęszcza także wielu uczniów z Marek, zostały odmalowane nie tylko na biało, ale również na czerwono, aby były lepiej widoczne dla kierowców.

Podobny postulat zgłosiłem jeszcze w czerwcu. Wnioskowałem o to, aby przy każdej mareckiej szkole przed rozpoczęciem roku szkolnego odmalować pasy na biało-czerwono, by poprawić bezpieczeństwo przechodniów. W podobnej sprawie interweniował również radny Arkadiusz Werelich prosząc o sprawdzenie właściwego oznakowania przejść dla pieszych w okolicach mareckich szkół i przedszkoli. Nasze postulaty zostały ponowione na ostatniej sesji Rady Miasta 24 sierpnia.

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostały dwa dni. Niestety, od czerwca w okolicy Szkoły Podstawowej Nr 1 nic się nie zmieniło. A właściwie zmieniło, ale na gorsze. W związku z zamknięciem ulicy Sosnowej objazd trasy linii 732 został wytyczony właśnie ulicą Okólną, co skutkowało likwidacją progów zwalniających. W sprawie odbudowy progów i budowy podwyższonego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Okólnej i 11-go listopada wnioskował w sierpniu radny Jacek Orych, jednak progi będą mogły zostać odbudowane dopiero, gdy autobusy powrócą na Sosnową.

Dziś, wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Marcinem Piotrowskim oraz przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Radosławem Decem złożyliśmy kolejne pismo dotyczące odmalowania przejść dla pieszych na ulicy Okólnej na odcinku od Słonecznej do szkoły. Czy naprawdę musi wydarzyć się tragedia, aby władza wykonawcza wreszcie zwróciła uwagę na ten problem?