RUSZAJĄ PRZETARGI!

Po przetargach na odbudowę i renowację rowów melioracyjno-komunalnych przyszedł czas na ogłoszenie przetargów na budowę odwodnienia mareckich ulic. Dzięki determinacji radnych przy współpracy z burmistrzem i skarbnikiem miasta na sesji 24 sierpnia wprowadzono zmiany w budżecie miasta. Na gospodarkę wodną przeznaczono dodatkowe 3,5 mln złotych.

Nadzwyczajna sierpniowa sesja Rady Miasta przyniosła swoje owoce w postaci przyjęcia uchwały zmieniającej budżet miasta. Dzięki decyzji radnych, poza renowacją rowów melioracyjnych, wygospodarowano również środki na budowę kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia w czterech rejonach Marek.

Dziś ogłoszone zostały 3 przetargi:

  • na budowę i modernizację kanalizacji deszczowo-drenażowej w ulicy Okólnej (pomiędzy Słoneczną a Kościuszki) i Kościuszki (pomiędzy Okólną a Wołodyjowskiego), otwarcie ofert nastąpi 13 września, termin wykonania: 90 dni od daty podpisania umowy na wykonanie;
  • na budowę odwodnienia fragmentów ulic Ząbkowskiej (pomiędzy Lisa-Kuli a rzeką Długą), Lisa-Kuli, Zajączka, i Sowiej, otwarcie ofert nastąpi 14 września;
  • na budowę odwodnienia fragmentów ulic Zielenieckiej i Traugutta; otwarcie ofert nastąpi 14 września, termin wykonania: 60 dni od daty podpisania umowy na wykonanie.

W ciągu najbliższych dni nastąpi również ogłoszenie przetargu na budowę odwodnienia fragmentów ulic Solskiego, Lisa-Kuli i Sokolej. Natomiast 25 sierpnia Wodociąg Marecki ogłosił przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ząbkowskiej na brakującym fragmencie pomiędzy Leśną a Szpitalną. Termin składania ofert mija 12 września.

Zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta wywołało lawinę komentarzy. W większości twierdzono, że będzie to przysłowiowe bicie piany, polityczna hucpa, z której nic nie wyniknie. Problem zalewania ulic i posesji starano się przykryć mało istotnymi tematami, aby zmarginalizować obrady Rady Miasta. Rozpoczęła się również nagonka na niektórych radnych, bo nie wszystkim odpowiada, że radni zajmują się sprawami miasta również poza sesją Rady, czy posiedzeniami Komisji.  Zainteresowanych tematem starano się utwierdzić w przekonaniu, że nic się nie zmieni, bo przez tyle lat nie udało się władzy poradzić z zalanymi ulicami. Jednak ogłaszane przetargi pokazują zupełnie co innego.