STUDIUM POWRACA

Niezauważenie ukazało się ogłoszenie burmistrza o ponownym wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki. Projekt studium wyłożony będzie od 22 sierpnia do 20 września 2011 roku w Urzędzie Miasta. Natomiast publiczna dyskusja nad rozwiązaniami zawartymi w projekcie studium odbędzie się 13 września 2011 w sali obrad Rady Miasta.

Szybkie uchwalenie nowego studium potrzebne jest m.in. do podjęcia działań zmierzających do budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Strudze. Przypomnijmy, że zarówno radni jak i burmistrz nie dostrzegli podczas uchwalania obowiązującego studium, że w miejscu obecnego boiska zapisano teren leśny, co uniemożliwiło modernizację boiska w ciągu ostatnich lat. Niezrozumiałe jest to, że te same osoby miały pretensje, dlaczego marecki Orlik nie zostanie wybudowany w Strudze, mimo że to przez ich przeoczenie lokalizacja ta stała się niemożliwa. Już wkrótce błąd z przeszłości zostanie naprawiony.