TARGÓWEK POTRAFI…

Władze dzielnicy Targówek potrafią zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych. Pasy na przejściach dla pieszych w okolicy Gimnazjum nr 145, do którego uczęszcza także wielu uczniów z Marek, zostały odmalowane nie tylko na biało, ale również na czerwono, aby były lepiej widoczne dla kierowców.

Podobny postulat zgłosiłem jeszcze w czerwcu. Wnioskowałem o to, aby przy każdej mareckiej szkole przed rozpoczęciem roku szkolnego odmalować pasy na biało-czerwono, by poprawić bezpieczeństwo przechodniów. W podobnej sprawie interweniował również radny Arkadiusz Werelich prosząc o sprawdzenie właściwego oznakowania przejść dla pieszych w okolicach mareckich szkół i przedszkoli. Nasze postulaty zostały ponowione na ostatniej sesji Rady Miasta 24 sierpnia.

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostały dwa dni. Niestety, od czerwca w okolicy Szkoły Podstawowej Nr 1 nic się nie zmieniło. A właściwie zmieniło, ale na gorsze. W związku z zamknięciem ulicy Sosnowej objazd trasy linii 732 został wytyczony właśnie ulicą Okólną, co skutkowało likwidacją progów zwalniających. W sprawie odbudowy progów i budowy podwyższonego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Okólnej i 11-go listopada wnioskował w sierpniu radny Jacek Orych, jednak progi będą mogły zostać odbudowane dopiero, gdy autobusy powrócą na Sosnową.

Dziś, wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Marcinem Piotrowskim oraz przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Radosławem Decem złożyliśmy kolejne pismo dotyczące odmalowania przejść dla pieszych na ulicy Okólnej na odcinku od Słonecznej do szkoły. Czy naprawdę musi wydarzyć się tragedia, aby władza wykonawcza wreszcie zwróciła uwagę na ten problem?

RUSZAJĄ PRZETARGI!

Po przetargach na odbudowę i renowację rowów melioracyjno-komunalnych przyszedł czas na ogłoszenie przetargów na budowę odwodnienia mareckich ulic. Dzięki determinacji radnych przy współpracy z burmistrzem i skarbnikiem miasta na sesji 24 sierpnia wprowadzono zmiany w budżecie miasta. Na gospodarkę wodną przeznaczono dodatkowe 3,5 mln złotych.

Nadzwyczajna sierpniowa sesja Rady Miasta przyniosła swoje owoce w postaci przyjęcia uchwały zmieniającej budżet miasta. Dzięki decyzji radnych, poza renowacją rowów melioracyjnych, wygospodarowano również środki na budowę kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia w czterech rejonach Marek.

Dziś ogłoszone zostały 3 przetargi:

  • na budowę i modernizację kanalizacji deszczowo-drenażowej w ulicy Okólnej (pomiędzy Słoneczną a Kościuszki) i Kościuszki (pomiędzy Okólną a Wołodyjowskiego), otwarcie ofert nastąpi 13 września, termin wykonania: 90 dni od daty podpisania umowy na wykonanie;
  • na budowę odwodnienia fragmentów ulic Ząbkowskiej (pomiędzy Lisa-Kuli a rzeką Długą), Lisa-Kuli, Zajączka, i Sowiej, otwarcie ofert nastąpi 14 września;
  • na budowę odwodnienia fragmentów ulic Zielenieckiej i Traugutta; otwarcie ofert nastąpi 14 września, termin wykonania: 60 dni od daty podpisania umowy na wykonanie.

W ciągu najbliższych dni nastąpi również ogłoszenie przetargu na budowę odwodnienia fragmentów ulic Solskiego, Lisa-Kuli i Sokolej. Natomiast 25 sierpnia Wodociąg Marecki ogłosił przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ząbkowskiej na brakującym fragmencie pomiędzy Leśną a Szpitalną. Termin składania ofert mija 12 września.

Zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta wywołało lawinę komentarzy. W większości twierdzono, że będzie to przysłowiowe bicie piany, polityczna hucpa, z której nic nie wyniknie. Problem zalewania ulic i posesji starano się przykryć mało istotnymi tematami, aby zmarginalizować obrady Rady Miasta. Rozpoczęła się również nagonka na niektórych radnych, bo nie wszystkim odpowiada, że radni zajmują się sprawami miasta również poza sesją Rady, czy posiedzeniami Komisji.  Zainteresowanych tematem starano się utwierdzić w przekonaniu, że nic się nie zmieni, bo przez tyle lat nie udało się władzy poradzić z zalanymi ulicami. Jednak ogłaszane przetargi pokazują zupełnie co innego.

BURZLIWE LOSY ZĄBKOWSKIEJ

Sprawa odwodnienia ulicy Ząbkowskiej ciągnie się od lat. W tym czasie powstało wiele mitów. Coraz więcej osób zarzeka się, że walczyło o Ząbkowską odkąd pamięta. Jedni chcą sobie przypisać zasługę poprawy losu mieszkańców tej ulicy, a drudzy wmawiają, że mieszkańcy sami są sobie winni. A jaka jest prawda?

By ją poznać należy wrócić do ostatnich dni 2004 roku. Projekt odwodnienia Ząbkowskiej i ulic przyległych znalazł się w projekcie budżetu na 2005 rok. Jednak nie zabawił tam długo. Na wniosek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta zadanie to zostało wycięte z budżetu. W 2006 roku w ogóle nie podjęto tematu odwodnienia ulicy Ząbkowskiej. Powrócił on dopiero w trakcie 2007 roku. Wprowadzone zostały zmiany do budżetu przewidujące środki na projekt odwodnienia ulicy Ząbkowskiej i Szkolnej. 2 października 2007 roku podpisano umowę na wykonanie projektu, a pozwolenie na budowę otrzymano już w lipcu 2008 roku(!).

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Marki zadanie polegające na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Ząbkowskiej na odcinku od Fabrycznej do Leśnej wraz z odcinkami w Szkolnej i Leśnej zostało ujęte w 2009 roku. Jednak ani w 2009, ani w 2010 roku zadanie to nie znalazło się w budżecie. Musiało ustąpić miejsca innym potrzebom miasta. Dopiero 16 czerwca 2010 roku (po pamiętnej uroczystości Bożego Ciała) Rada wprowadziła zmiany w budżecie. W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Wodociągu mareckiego na lata 2010-2014 dodano budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ząbkowskiej, a dokumentację projektową przekazano spółce.

7 września 2010 roku ogłoszono przetarg, a 11 października wybrano wykonawcę robót. Umowa obejmowała wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej jedynie do ulicy Warmińskiej z wcięciami w ulicach Szkolnej i Leśnej. Termin wykonania prac wyznaczony był na 31 lipca 2011 roku. Mamy 17 sierpnia, a do zakończenia prac jeszcze daleko. W międzyczasie podpisano z wykonawcą umowę zgodnie z prawem zamówień publicznych na prace dodatkowe. Jednak prace te nie dotyczą przedłużenia kanalizacji w Ząbkowskiej, w miejscu, gdzie znajduje się jedna z największych kałuż, lecz w Leśnej, przedłużając w tej ulicy kanalizację deszczową do jednego z osiedli.

A co z pozostałą, nie ujętą w pracach, częścią ulicy Ząbkowskiej? Środki na budowę kanalizacji deszczowej w odcinku od Warmińskiej do Szpitalnej są w posiadaniu Wodociągu Mareckiego. Jednak do dziś nie został ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania. A zdjęcie poniżej będzie nadal aktualne nawet po wykonaniu pierwszego odcinka kanalizacji deszczowej. Miejmy nadzieję, że brakujący odcinek deszczówki zostanie wykonany do końca roku. W przeciwnym razie, gdy przyjdą roztopy, wszystkie podwórka w okolicy będą wyglądały jak to ze zdjęcia powyżej.

Kto jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację? Za tak dramatyczną sytuację z jaką od kilku lat mamy do czynienia po każdym większym deszczu na Ząbkowskiej, Leśnej i Szkolnej? Czy naprawdę mieszkańcy zamieszkujący w tym rejonie od pokoleń? A może nowi mieszkańcy, którzy kupili od deweloperów swoje nowe domy, segmenty, mieszkania, nie będąc przygotowanymi na to, że od pomysłu do realizacji kanalizacji deszczowej minie 6 lat?

BĘDZIE PRZYSTANEK NA OKÓLNEJ?

Po zmianie trasy linii 732, podyktowanej zamknięciem ulicy Sosnowej, na której rozpoczęły się prace kanalizacyjne, zaniepokoił mnie brak przystanku na ulicy Okólnej. Przy wytyczaniu nowej trasy przeoczono, niestety, możliwość zlokalizowania przystanku tymczasowego pomiędzy przystankami Kościuszki i Rejtana w stronę Pustelnika. Odległość między tymi przystankami jest dość znaczna – ponad 2 km.

W sprawie tej interweniowałem już w lipcu, zarówno w Zarządzie Transportu Miejskiego jak i u burmistrza. Dodatkowy przystanek na pewno ułatwiłby mieszkańcom okolicznych ulic sprawniejszy powrót z pracy do domów. Mieszkańcy osiedli przy 11-go listopada nie musieliby wysiadać przy Kościuszki, a mieszkańcy Bandurskiego nie musieliby jechać aż do Rejtana. Dziś otrzymałem informację z ZTM, iż dodatkowy przystanek o który wnioskuję zostanie niezwłocznie uruchomiony po dostarczeniu przez zarządcę drogi zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Teraz wszystko w rękach Urzędu Miasta.

MARKI RÓWNIEŻ W BUDOWIE

Platforma Obywatelska ruszyła z kampanią informacyjną „Polska w budowie”. Na stronie internetowej, jak również w broszurach kolportowanych przez parlamentarzystów i wolontariuszy znaleźć można najważniejsze inwestycje realizowane w Polsce w latach 2007-2011. Na mapie inwestycji zamieszczonej w internecie znaleźć można również Marki. Mowa o bezpłatnym i ogólnodostępnym kompleksie boisk sportowych budowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Nasz marecki Orlik nie jest wielkim przedsięwzięciem w skali województwa, czy choćby powiatu, ale patrząc na obłożenie boisk przy SP2, jest to inwestycja wielce wyczekiwana przez markowian, szczególnie, że boiska przy Stawowej będą ogólnodostępne dla każdego mieszkańca, a za korzystanie z nich miasto nie będzie pobierało żadnych opłat.

Na uwagę zasługuje fakt, iż inwestycja ta będzie dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu w kwocie 666 tysięcy. Analizując mareckie budżety z ubiegłych lat, doszedłem do interesującego wniosku. Budowa Orlika jest inwestycją, która otrzymała największe dofinansowanie ze środków zewnętrznych, niż jakakolwiek inwestycja realizowana w kadencji 2006-2010. Po największych rocznych wydatkach na meliorację i odwodnienie, o których mówił na wczorajszej nadzwyczajnej sesji przewodniczący Rady Marcin Piotrowski, dochodzi najwyższe dofinansowanie miejskiej inwestycji. Informację tę potwierdzę jeszcze w Urzędzie Miasta. Być może są jakieś środki w latach ubiegłych, których nie dostrzegłem.

Pozostaje jeszcze pytanie, dlaczego tak późno? W całej Polsce oddano do użytku już ponad 1,5 tys. kompleksów sportowych. W Markach dopiero w połowie 2011 rozpoczęła się budowa. Zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012” każda gmina musi przestrzegać dwóch podstawowych zasad, pod karą cofnięcia dofinansowania: kompleks musi być ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne. Dlaczego Orlik nie mógł powstać w Strudze, wyjaśniam w poprzednim wpisie.

Fejsbukowiczów zachęcam do „polubienia” naszego Orlika.

STUDIUM POWRACA

Niezauważenie ukazało się ogłoszenie burmistrza o ponownym wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki. Projekt studium wyłożony będzie od 22 sierpnia do 20 września 2011 roku w Urzędzie Miasta. Natomiast publiczna dyskusja nad rozwiązaniami zawartymi w projekcie studium odbędzie się 13 września 2011 w sali obrad Rady Miasta.

Szybkie uchwalenie nowego studium potrzebne jest m.in. do podjęcia działań zmierzających do budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Strudze. Przypomnijmy, że zarówno radni jak i burmistrz nie dostrzegli podczas uchwalania obowiązującego studium, że w miejscu obecnego boiska zapisano teren leśny, co uniemożliwiło modernizację boiska w ciągu ostatnich lat. Niezrozumiałe jest to, że te same osoby miały pretensje, dlaczego marecki Orlik nie zostanie wybudowany w Strudze, mimo że to przez ich przeoczenie lokalizacja ta stała się niemożliwa. Już wkrótce błąd z przeszłości zostanie naprawiony.

91 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ

Rada i Burmistrz Miasta Marki oraz Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Żołnierzy 1920 roku w Markach zapraszają na obchody 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej w niedzielę, 14 sierpnia od godziny 18:00.

Mareckie obchody rozpoczną się uroczystą Mszą Świętą w kościele św. Andrzeja Boboli w Strudze o godzinie 18:00 w intencji żołnierzy Pułku Strzelców Wileńskich, obrońców przedmościa Strugi, z udziałem Radzymińskiej Orkiestry Dętej.

Następnie, zgodnie z przedwojenną marecką tradycją, na cmentarzu parafialnym na ul. Bandurskiego przy mogile żołnierzy 1920 roku o godzinie 20:00 odbędzie się Apel Pamięci z udziałem asysty honorowej z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego i oddanie salwy honorowej. Podczas uroczystości nastąpią prelekcje na temat udziału Marek w działaniach wojennych w 1920 roku oraz na temat historii Pomnika Żołnierzy 1920 roku, a także złożenie wieńców i odegranie przez trębacza sygnału „Śpij Kolego”.

W uroczystościach udział wezmą m.in.: przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu RP, władz województwa mazowieckiego oraz środowisk kombatanckich.

Czytaj dalej