ILE ZA ORLIKA?

Sprawy związane z budową Orlika, choć z drobnymi przeszkodami, idą w dobrym kierunku. Dziś w Urzędzie Miasta nastąpiło otwarcie kopert z ofertami na wybudowanie. Wymagane dokumenty złożyło dziesięciu oferentów. Konkurencja była duża, a co za tym idzie i przedział cenowy był zróżnicowany. W budżecie miasta zapisaliśmy na budowę kompleksu boisk wielofunkcyjnych 1,366 mln złotych. Była to kwota z dość dużym zapasem, ponieważ mieliśmy nadzieję, że uda się rozstrzygnąć przetarg za ok. 1,1mln złotych. Taka kwota dość często pojawiała się w mediach. A ile będzie kosztowało wybudowanie mareckiego Orlika?

Najniższa oferta, wykonawcy jednego z Orlików w sąsiednich Ząbkach, a także m.in. w Kielcach i Białej Podlaskiej, opiewa na kwotę 1,195 mln zł. Kolejna najniższa oferta to 1,238mln zł. Najwyższa oferta została wyceniona na 1,714 mln zł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i najniższa oferta będzie spełniała wszelkie wymogi, w ciągu najbliższych dni zostanie podpisana umowa na wykonanie Orlika, a oddanie boisk do użytku nastąpi w listopadzie.

Inwestycja ta zostanie dofinansowana ze środków zewnętrznych w kwocie 666 tys. zł

_________________________
25 lipca nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu. Wygrała najniższa oferta złożona przez Konsorcjum KORTBUD z Okuniewa.