MŁODZIEŻ OPANOWAŁA MARKI

Urząd Miasta na jeden dzień został opanowany przez młodych mieszkańców Marek. A wszystko za sprawą młodzieżowej sesji Rady Miasta, która została zorganizowana z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z okazji Dnia Dziecka. Właśnie 1 czerwca przedstawiciele mareckiej młodzieży wcielili się w rolę miejskich rajców i debatowali nad sprawami Marek.

Pomysł zorganizowania młodzieżowej sesji Rady Miasta przedstawiony został na kwietniowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki. Zyskał ona akceptację zarówno wszystkich radnych jak i burmistrza. Powołana został spośród radnych specjalna grupa robocza, która koordynowała prace przygotowawcze, w skład której weszli: Izabela Brzezińska, Agnieszka Lużyńska, Tomasz Paciorek, Urszula Paszkiewicz, Paweł Pniewski, Marcin Piotrowski, Danuta Święczkowska oraz Arkadiusz Werelich. Czytaj więcej