KOLEJNY ORLIK W POWIECIE JUŻ OTWARTY

27 maja otwarto kolejny kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Tym razem z Orlika mogą cieszyć się mieszkańcy Radzymina. Wniosek o budowę boisk w Radzyminie na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida złożony został jeszcze przez władze powiatu wołomińskiego minionej kadencji. W kosztach budowy partycypowało Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Obie instytucje dołożyły Starostwu Powiatowemu, które było inwestorem, po 333tys. zł.

Radzymin dołączył do innych miast powiatu, w których Orliki już funkcjonują. Są to: Ostrówek, Zielonka, Ząbki, Tłuszcz oraz Wołomin. W dwóch ostatnich miastach mieszkańcy mogą korzystać również z Białego Orlika, czyli składanego lodowiska. W tym roku do grona szczęśliwych mieszkańców powiatu dołączą również markowianie. Za sprawą Rady Miasta został złożony wniosek o dofinansowanie budowy Orlika, który zarówno przez Urząd Marszałkowski, jak i Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpatrzony został pozytywnie. Zgodnie z informacjami, jakie radni otrzymali od burmistrza na ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 26 maja, pozwolenie na budowę ma zostać wydane 6 czerwca i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ogłoszenie przetargu nastąpi 22 czerwca.

MAJÓWKA NA DWÓCH KOŁACH

Podczas środowej sesji Rady Miasta mój blog został wywołany niejako do tablicy przez pana Marka Kroczka, prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii p.w. św. Izydora, z którym to po zakończeniu obrad odbyliśmy krótką, acz treściwą rozmowę. A sprawa, którą poruszyliśmy jest bardzo interesująca. Mianowicie, chodzi o Marecką Majówkę Rowerową, organizowaną już po raz ósmy.

Mimo, iż w ostatniej chwili moje plany uległy zmianie i nie będę mógł szusować razem z mareckimi kolarzami po bezdrożach, zachęcam wszystkich gorąco do udziału w tym wydarzeniu. Jest to znacznie ciekawszy sposób na spędzenie majowej soboty od przesiadywania przed telewizorem, czy też na tarasie w oparach dymu czekając na ociekającą tłuszczem kiełbaskę z rusztu.

A ten wysiłek jest wart zachodu, ponieważ na mecie rajdu czekać będzie piknik zorganizowany przez Radę Rodziców przy SP2. Na imprezie swój występ zapowiedział nie byle kto, bo gwiazda dużego formatu – Ewa Farna.

Wszelkie informacje o rowerowej majówce znaleźć można na stronach Portalu Społeczności Marek.

MARECKIE ŚWIĘTO KULTURY

VIII uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona była w pełni kulturze. Trzy merytoryczne punkty obrad dotyczyły wręczenia nagród laureatom mareckich konkursów międzyszkolnych odbywających się wiosną oraz przyjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Mareckiemu Ośrodkowi Kultury.

Uroczysta sesja nieprzypadkowo zwołana została w dniu urodzin bł. Jana Pawła II, ponieważ jeden z konkursów organizowanych w mareckich szkołach związany był z Papieżem Polakiem. Pod patronatem ks. abpa Henryka Hosera zorganizowany został konkurs „Jestem uczniem Jana Pawła II”. Jego głównym celem było uwrażliwienie młodego pokolenia markowian w przeddzień beatyfikacji na słowa, które kierował do nas Papież. Organizatorami konkursu byli: Burmistrz oraz Rada Miasta Marki, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii p.w. św. Izydora oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach. Konkurs ten odbywać się będzie cyklicznie, aż do momentu kanonizacji Ojca Świętego. Prawdopodobnie od przyszłego roku zmieni się termin organizacji konkursu, aby nie kolidował z egzaminem gimnazjalnym oraz sprawdzianem szóstoklasisty.

Wręczono także nagrody laureatom Międzyszkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej „Witaj majowa jutrzenko”. Była to już VI edycja konkursu, którego inicjatorem był Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta kadencji 2002-2006 ś.p. Tadeusz Lużyński, wybitny marecki artysta oraz pedagog. Konkurs tradycyjnie odbywał się w Zespole Szkół Nr 2 w Strudze, a nad jego organizacją obok pani dyrektor czuwała także radna Urszula Paszkiewicz.

Kolejnym punktem sesji było przyjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Mareckiemu Ośrodkowi Kultury. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradująca w dniu 4 maja br. zobligowała burmistrza do sformułowania uchwały nadającej Mareckiemu Ośrodkowi Kultury imię Tadeusza Lużyńskiego. Uchwała odczytana została przez pana burmistrza, a następnie przyjęta przez Radę Miasta. Na sesji obecna była małżonka pana Tadeusza, która z rąk pana burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miasta otrzymała kwiaty i pamiątkową uchwałę, a także dwie córki.

W tym miejscu należą się słowa wyjaśnienia wnioskodawcom nadania jednej z ulic imienia Tadeusza Lużyńskiego, a także wszystkim mieszkańcom Marek. Do poprzedniej Rady Miasta wpłynęło pismo podpisane przez kilkudziesięciu mieszkańców, w którym proponują nazwanie jednej z ulic w Markach imienia pana Lużyńskiego. Pada propozycja ulicy Stawowej, a na spotkaniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu jeden z wnioskodawców proponuję także wzięcie pod uwagę ulicę Kasztanową. Jak wiadomo zmiana nazwy ulicy w znacznym stopniu komplikuje życie mieszkańcom. W takiej sytuacji każdy z mieszkańców musi liczyć się z wymianą dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dowodów rejestracyjnych pojazdów i innych dokumentów. Wiąże się to z mało przyjemnymi podróżami do urzędów znajdujących się w Wołominie.

By nie wywoływać negatywnych nastrojów wśród mieszkańców, postanowiliśmy odstąpić od zamiaru zmiany nazwy ulicy i znaleźć inny sposób na uczczenie postaci pana Tadeusza. Taka postać jak pan Lużyński, która stała się częścią naszej mareckiej lokalnej tożsamości, powinna łączyć, a nie dzielić. Chcieliśmy, aby miejsce, które nosić będzie imię pana Tadeusza Lużyńskiego było miejscem godnym, związanym z jego postacią. Nie chcieliśmy nadawać imienia polnej drodze znajdującej się na skraju miasta, dlatego też pojawiły się dwie propozycje. Nadanie imienia skwerowi przy Urzędzie Miasta, z racji takiej, iż jest to reprezentacyjne miejsce w naszym mieście przylegające do Urzędu Miasta, a ponadto pan Tadeusz, jak już wspomniałem, był radnym Marek. Druga propozycja to nadanie imienia Mareckiemu Ośrodkowi Kultury, z którym pan Tadeusz od lat był związany, a który to jest sercem mareckiej kultury i z wielkim zaangażowaniem współtworzy naszą marecką rzeczywistość. Sam przez rok miałem zaszczyt i przyjemność bycia uczniem pana Tadeusza Lużyńskiego właśnie w murach MOKu. Propozycja ta była konsultowana z panią dyrektor Krystyną Klimecką, która z wielką radością ją zaaprobowała.

11 września w Mareckim Ośrodku Kultury planowane są uroczystości związane z nadaniem imienia. Nastąpi otwarcie wernisażu prac Tadeusza Lużyńskiego, a całą uroczystość uświetni koncert. Szczegóły zostaną podane wkrótce.

By bliżej poznać postać pana Tadeusza Lużyńskiego zapraszam na stronę Mareckiego Ośrodka Kultury.