HISTORYCZNY DZIEŃ

Dzień 20 kwietnia br. może zapisać się w historii Marek wielkimi zgłoskami. Właśnie w środę planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz VII sesja Rady Miasta. Powodem tak wzmożonej aktywności radnych jest przyjęcie założeń funkcjonalno-użytkowych dla nowego budynku Zespołu Szkół Nr 1, który powstanie przy ulicy Wspólnej.

Przypomnę, że perypetie nowego budynku dla gimnazjalistów w Markach są znacznie bardziej skomplikowane, niż przytaczana na blogu przeze mnie historia mareckiego Orlika. Reforma oświaty tworząca w Polsce szkoły gimnazjalne spowodowała wiele komplikacji w funkcjonowaniu oświaty w Markach. Powstały dwa gimnazja: Nr 1 w Pałacyku Briggsów, tworząc razem ze szkoła średnią (przekazaną przez starostę pod administrowanie burmistrzowi) Zespół Szkół Nr 1 oraz Nr 2 na ulicy Wczasowej, tworząc razem ze Szkołą Podstawową Nr 5 Zespół Szkół Nr 2. Złe warunki lokalowe w Pałacyku Briggsów wymusiły na władzach miasta podjęcie działań mających na celu wybudowanie nowego budynku dla gimnazjum.

Na lokalizację wybrano ulicę Wspólną. W poprzedniej kadencji samorządu terytorialnego rozpisano nawet przetarg na budowę szkoły, jednak jego rozstrzygnięcie anulowano i zdecydowano o zakupie gruntu na południu Marek, przy ulicy Zygmuntowskiej za (bagatela) 9 mln złotych (dane za Gazetą MSG Nr8/2009). Jednak okazało się, że zapisy znajdujące się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie pozwalają na wybudowanie budynku gimnazjum w tym miejscu na miarę mareckich potrzeb. Zapis nakazujący pozostawienie 60 proc. powierzchni nieruchomości biologicznie czynnej zmuszał do wykreślenia z  inwestycji auli widowiskowej oraz dużej hali sportowej, a także wykonanie kosztownych „zielonych dachów”.

W ubiegłym roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona stanowi technicznemu budynków Zespołu Szkół Nr 2. Obecnie zajęcia lekcyjne z budynku przy ulicy Turystycznej zostały przeniesione na Wczasową, a więc pogorszyły się warunki kształcenia również w Zespole Szkół Nr 2. Sytuacja ta zmusiła nową Radę Miasta do rewizji stanowiska w sprawie lokalizacji budynku gimnazjum. Zdecydowano o powrocie inwestycji na ulicę Wspólną i budowie dużego nowoczesnego budynku, który stanie się wizytówką Marek.

Już w środę nastąpi przyjęcie założeń funkcjonalno-użytkowych dla nowego budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz wypracowanie mapy drogowej, która ma doprowadzić do oddania szkoły do użytkowania w 2014 roku. Dlaczego piszę o tym, że ma on się stać wizytówką naszego miasta? Ponieważ wybudowanie tego budynku otworzy przed Markami nowe perspektywy, a jego funkcjonalność stworzy komfortowe warunki do nauki dla naszych dzieci. Do najważniejszych założeń tej inwestycji zaliczyć należy:
– co najmniej 4 laboratoria językowe,
– 2 laboratoria informatyczne,
– po jednym laboratorium fizycznym, chemicznym i plastycznym,
– przeniesienie filii Biblioteki Publicznej z ulicy Pomnikowej,
– aula widowiskowa udostępniana również dla potrzeb Mareckiego Ośrodka Kultury,
– ogólnodostępny basen 25m z powierzchnią rekreacyjną,
– hala sportowa,
-kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych,
– wykorzystanie rozwiązań stosowanych w budownictwie pasywnym (minimalizujące zużycie energii elektrycznej oraz ograniczające straty ciepła).

Na sesję Rady Miasta zaproszeni zostali mareccy radni powiatu wołomińskiego oraz wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski. W kwietniu decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego Ząbki otrzymały unijne wsparcie na budowę basenu. Liczymy, że budowa mareckiego basenu zyska uznanie wśród włodarzy województwa i również otrzymamy dofinansowanie na ten cel. Ponadto trwają już zabiegi o wsparcie budowy Zespołu Szkół przez inne instytucje.