PLUSK!

Na środowej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbyła się dyskusja na temat założeń do programu funkcjonalno-użytkowego budynku gimnazjum. Jednym z nowych założeń jest budowa basenu, który byłby dostępny nie tylko dla uczniów, ale dla całej mareckiej społeczności. Na ten cel miasto może otrzymać dofinansowanie od Ministerstwa Sportu na poziomie nawet 60% inwestycji. Dzięki budowie dodatkowej części komercyjnej i zaplecza sanitarnego hala sportowa i basen będą mogły być udostępniane dla mieszkańców poza godzinami lekcyjnymi, a także będzie możliwość ich wynajmowania dla organizacji turniejów sportowych.

Obecnie wszystkie drugie klasy szkoły podstawowej uczestniczą w zajęciach na basenie, jednak muszą dojeżdżać na koszt miasta do obiektów w Warszawie. Wielu markowian korzystało z basenu Polonez, który z powodu wad konstrukcyjnych został zamknięty. Od wielu miesięcy dochodzą do mnie opinie o potrzebie budowy basenu w Markach. Radni podjęli stosowne kroki zmierzające do jego budowy, jednak o tym, czy budżet miasta stać na tę inwestycję, przekonamy się po wykonaniu kosztorysu nowego budynku gimnazjum i otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Dodatkowo radni zgłosili uwagi dotyczące  m.in. powiększenia auli do 500 miejsc, zabezpieczenia miejsca pod większą ilość miejsc parkingowych, zastosowania rozwiązań energooszczędnych, budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej zamiast boiska do baseballa, utworzenia pełnego zaplecza kuchennego zamiast bufetu opartego o catering oraz uwzględnienia dodatkowego wejścia do biblioteki z zewnątrz budynku, aby udostępnić ją dla mieszkańców.