CZAS NA INNOWACJE

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu ustalano plan pracy na rok 2011. Z zadowoleniem muszę odnotować fakt, że znalazło się w nim wiele działań nowatorskich, którymi do tej pory Rada Miasta się nie zajmowała. Budujące jest to, że zgłoszone przeze mnie projekty, które znalazły się w planie pracy zyskały aprobatę pozostałych członków Komisji.

Czytaj więcej